Radovi studenata

Pojednostavljenje primjene metode procjene rizika uz regionalizaciju prijetnji informacijskom sustavu

Rad je nagrađen rektorovom nagradom

Autori: Dino Alagić, Mario Vagner i Vedran Branković

U današnjim tržišnim okolnostima neizbježna je činjenica da se sve veći dio poslovanja odvija uz potporu informacijskih sustava. Kako se oni sve više koriste, sve su veći i sigurnosni rizici koji im prijete. Zbog toga je sigurnost informacija u nekom sustavu realnost i potreba. Pretpostavka njihove sigurnosti je provedba procjene rizika u poslovnom sustavu. Kroz istraživanja u ovom radu provedena je usporedba metoda procjene rizika, selekcija najprikladnije te njena nadogradnja. Kroz drugi dio istraživanja kreiran je prvi hrvatski javno dostupni katalog napada na sigurnost koji je zatim integriran u aplikaciju koja je razvijena u sklopu rada. Time je stvorena mogućnost procjene rizika i sigurnosno needuciranim korisnicima, i to besplatno. Krajnji cilj ovog rada je svojim doprinosom povećati razinu sigurnosti u poslovnim sustavima kroz povećanje svijesti za to odgovornih osoba u organizacijama. Kroz sve navedeno stvoreni su svi potrebni uvjeti za ispunjenje tog cilja.

Web stranice rada
Rad

Analiza uvođenja virtualne infrastrukture te studija isplativosti implementacije unutar obrazovnih ustanova

Rad je nagrađen rektorovom nagradom

Autor: Vjekoslav Dalić

Svjedoci smo tehnološke revolucije koja iz godine u godinu, iz dana u dan, mijenja način življenja i djelovanja u svim područjima ljudske djelatnosti. Primjena računala u današnjem svijetu je sve prisutnija. Internet je postao svakodnevnica i alat za rad u gotovo svim aspektima života. Količina podataka kojom rukujemo svakodnevno postaje sve veća. Proporcionalno tome, povećava se broj poslužitelja na koje su svi ti podaci smješteni. Sam smještaj tih podataka postaje sve veći problem, kako u fizičkom smislu, tako u ekološkom i financijskom. Jedno od mogućih rješenja za smanjenje tog problema je virtualizacija. Virtualizacija je nadolazeća tehnologija kojoj je prvenstveni cilj minimalizacija fizičkih resursa s jedne strane, te ušteda energije i očuvanje okoliša s druge, primjenom novih tehnologija iskorištavanja računalnog sklopovlja i aplikacijskog softvera. Neki autori navode da je postotak u kojemu su današnja računala iskorištena jednak otprilike petini (10-17%) njegovih stvarnih mogućnosti [1]. Principi ove tehnologije koriste upravo tu mogućnost računala, da bi na njemu izgradili više virtualnih sustava, koji će imati osobine jednake onim stvarnim fizičkim. Obrazovne institucije poput fakulteta u današnje vrijeme raspolažu velikom količinom opreme. Svaka ustanova ima svoju mrežu, svoje radne servere i vlastitu računalnu infrastrukturu. Kao student Fakulteta organizacije i informatike, odabrao sam primjer infrastrukture mog Fakulteta, po kojoj ću načiniti model dijela iste takve infrastrukture u virtualiziranoj okolini. Taj model treba dati odgovore na pitanja kao što su: isplativost uvođenja, relativni postotak dostupnosti, sigurnost podataka u virtualiziranoj okolini, poboljšanje administracije sustav i druga.

Rad

Analiza utjecaja potrošnje radne memorije na performanse procesa

Autor: Domagoj Klasić

Radna memorija, jedna je od osnovnih komponenti računala i nerijetko nam služi kao indikator njegove brzine. Pa tako, za računalo koje ima više radne memorije kažemo da je brže. S druge strane, kada govorimo o aplikacijama koje koristimo na računalu onda više cijenimo one aplikacije koje koriste manje radne memorije, te za njih kažemo da su brže i efikasnije.
To bi značilo da je najbrže ono računalo koje ima puno neiskorištene memorije, budući da na njemu koristimo samo „brze“ aplikacije. Nije li to onda dodatni trošak?
Naravno, u praksi takvo razmišljanje ne prolazi, a obično se pojavljuje zbog nerazumijevanja mehanizama upravljanja i uporabe radne memorije računala u modernim operacijskim sustavima. Ovaj kratak rad u prvom dijelu ukratko opisuje način na koji aplikacije koriste radnu memoriju na Windows operacijskom sustavu. Drugi dio rada na praktičnom primjeru prikazuje primjenu opisane tehnike analize uporabe radne memorije. Osim toga, praktični primjer otkriva nerazumijevanje tog mehanizma koje se pojavljuje kod laika, a često i kod programera koji stoje iza različitih aplikacija.

Analiza potrošnje memorije.pdf