Linkovi

Repozitorij izvornog koda: https://github.com/tkisason
Prezentacije: http://www.slideshare.net/tkisason