Steganografija – tehnička analiza mehanizma rada i praktična programska demonstracija.

Izvor: SIS Wiki
Skoči na: orijentacija, traži

Članovi tima: Romano Kovač

Steganografija je znanstvena disciplina koja se bavi prikrivenom razmjenom informacija. Riječ steganografija izvedena je od grčkih riječi steganos (στεγανός) i graphein (γράφειν), što u doslovnom prijevodu znači "skriveno pisanje". [1] Tajna se poruka skriva unutar neke druge bezazlene poruke tako da se postojanje tajne poruke ne može uočiti, a sve ovo omogućuju nam razne steganografske tehnike. Ovakav pristup enkripciji naziva se još i security through obscurity (tj. sigurnost kroz skrivenost). [6]

Sadržaj

Steganografija

Steganografija podrazumijeva prikrivanje tajne poruke, ali ne i činjenice da dvije strane međusobno komuniciraju. Stoga proces steganografije obično uključuje umetanje tajne poruke unutar nekog prijenosnog medija koji se u tom slučaju naziva nositelj i ima ulogu prikrivanja postojanja tajne poruke. Nositelj mora biti takav skup podataka koji je sastavni dio uobičajene svakodnevne komunikacije te kao takav ne privlači posebnu pozornost na sebe, npr. tekst, slika, audio ili video zapis. Cjelina sačinjena od tajne poruke i nositelja unutar kojeg je ta poruka ugniježđena, naziva se steganografski medij ili stego. U svrhu dodatne zaštite, moguća je i uporaba steganografskog ključa kojim se tajna poruka kriptira prije umetanja u nositelj. Steganografski medij se stoga može prikazati u sljedećem obliku: [1]

 steganografski_medij = tajna_poruka + nositelj + steganografski_ključ
Alt text
Steganografski sustav [1]

Pojašnjenje pojmova s prethodne slike koji čine dio steganografskog sustava: [1]

--Rkovac 00:09, 18. siječnja 2016. (CET)

Povijest steganografije

Pojam steganografije formiran je tek krajem 15. stoljeća, no različite steganografske tehnike u primjeni su već nekoliko tisućljeća. Slijedi pregled najpoznatijih primjena steganografije kroz povijest: [1]

--Rkovac 14:44, 17. siječnja 2016. (CET)

Tehnike steganografije

Dva su osnovna tipa steganografije: tehnička steganografija (eng. technical steganography) i lingvistička steganografija (eng. linguistic steganography).

Alt text
Steganografske tehnike

Tehnička steganografija

Tehnička steganografija se ogleda u korištenju posebnih tehničkih sprava, uređaja, instrumenata i metoda u skrivanju poruke. U tehničku steganografiju tako spada:

Lingvistička steganografija

Lingvistička steganografija obuhvaća steganografske metode koje skrivaju tajnu poruku u objekt nositelj nastojeći je prikazati kao bezazlen skup informacija. Uobičajeno je objekt nositelj jezičnog sadržaja. Lingvističku steganografiju dijelimo na: [1]

"APPARENTLY NEUTRAL'S PROTEST IS THOROUGHLY DISCOUNTED AND IGNORED. 
ISMAN HARD HIT. BLOCKADE ISSUE AFFECTS PRETEXT FOR EMBARGO ON 
BYPRODUCTS, EJECTING SUETS AND VEGETABLE OILS.“

Uzimanjem 2. slova iz svake riječi, dobiva se sljedeća tajna poruka:

„PERSHING SAILS FROM N.Y. JUNE 1“

--Rkovac 00:09, 18. siječnja 2016. (CET)

Kategorije steganografskih tehnika

Steganografske tehnike se mogu podijeliti u sljedećih šest kategorija [2]:


Tehnike supstitucije

LSB supstitucija

LSB (eng. least significant bit) supstitucija jedna je od najčešćih steganografskih tehnika - najmanje značajni bitovi odabrane prikrivne datoteke zamijene se bitovima tajne poruke. Ova tehnika se lako primjenjuje na slikovne datoteke. Velika količina informacija može se sakriti malim ili potpuno neuočljivim utjecajem na datoteku nositelja skrivene informacije. Na primjer, želimo li sakriti poruku u svaki bajt 24-bitne slike, možemo spremiti 3 bita u svaki piksel (1 bit u kanal svake boje). Slika dimenzija 1024x768 piksela može sakriti 1024 * 768 * 3 = 2359296 bitova informacija. To je 294912 bajta ili 288 kilobajta informacija. To je velika količina, no stegoslika ljudskom oku izgleda identično kao i original. Pretpostavimo da želimo sakriti slovo A. Njegov ASCII ekvivalent iznosi 65(10) , što je binarno 01000001(2). Za skrivanje su nam dovoljna 3 piksela. Neka su ti pikseli: [3]

(00100111, 11101001, 11001000) 
(00100111, 11001000, 11101001) 
(11001000, 00100111, 11101001).

Umetanje binarne vrijednosti slova A u tri piksela rezultira s

(00100110, 11101001, 11001000) 
(00100110, 11001000, 11101000) 
(11001000, 00100111, 11101001).

Možemo primjetiti da su samo podebljani bitovi promijenili vrijednost. Promatrajući neki prosjek, primjenom ove metode promijeni se samo polovica najmanje značajnih bitova. Piksel koji se najviše promijenio, promijenio se za dvije nijanse boje, pa možemo primjetiti da je u odnosu na 16,7 milijuna nijansi ova promjena zanemarivo za ljudsko oko.

Nadalje, u želji da sakrijemo tajnu poruku unutar neke slikovne datoteke, prvi i osnovni korak jest odabir prikrivne datoteke. Nakon što su prikrivna datoteka i tajna poruka odabrane, bira se podskup najmanje značajnih bitova prikrivne datoteke (skup prikrivnih bitova). Broj bitova u odabranom skupu uvijek odgovara broju bitova tajne poruke. Nakon toga se redoslijednim pristupom svaki prikrivni bit zamjenjuje bitom tajne poruke, tako dugo dok svi bitovi nisu zamijenjeni. U najjednostavnijem slučaju LSB supstitucije tajni se bitovi pohrane u najmanje značajni bit (LSB) svakog piksela po redu.

Ukoliko želi rekonstruirati poruku, primatelj mora znati podskup najmanje značajnih bitova u koje je poruka skrivena. Tehnikom obrnutom od umetanja "izvlači" najmanje značajne bitove, slaže ih pravim slijedom i dobiva poruku. Kada bismo tajnu poruku ovom metodom skrivali u 2, 3 ili 4 najmanje značajna bita elemenata prikrivne datoteke, još uvijek bi ljudsko oko teško moglo primijetiti razliku u odnosu na original. U sljedećem primjeru tajna poruka je umetnuta na način da su 3 bita crvenog i zelenog kanala te 2 bita plavog kanala zamijenjena bitovima tajne poruke. [3]


Alt text
Prikrivna slika [3]
Alt text
Stegoslika [3]

Tehnike transformacije domene

Tehnika transformacije domene oslanja se na matematičke funkcije koje se koriste u algoritmima kompresije kako bi se uspješno sakrio podatak. Umetanje bitova tajne poruke na mjesto koeficijenata najmanje važnosti predstavlja osnovni princip rada ove tehnike. Uzmimo za primjer JPEG format slike koji koristi diskretnu kosinusnu transformaciju (eng. discrete cosine transform - DCT). Na taj način slika se dijeli u blokove veličine 8x8 za svaku komponentu RGB sustava i nakon toga se pokušavaju pronaći oni blokovi u kojima je promjene vrijednosti piksela dovoljno niska kako bi se čitavi blok mogao zamijeniti jednim diskretnim koeficijentom kosinusne transformacije. U slučaju da je količina promjene previsoka, blok će se podijeliti u manjih 8x8 blokova tako dugo dok količina promjene nije na zadovoljavajućoj razini (dovoljno niska). Svaki diskretni koeficijent kosinusne transformacije aproksimira luminanciju (svjetlinu, tamnoću i kontrast) i krominanciju (boju) specifičnog dijela slike. JPEG format smatramo kompresijom slike s gubicima obzirom da slika koja je dobivena konverzijom nije u potpunosti identična svojoj originalnoj verziji, ali je svejedno vrlo bliska aproksimacija iste. U situacijama kada se JPEG koristi kao steganografski nositelj, umjesto bitova koji se zamjenjuju tijekom LSB supstitucije, ovdje se zapravo vrše promjene relacije spomenutih koeficijenata. Dobra većina tehnika transformacije domene ne ovisi o formatu slike pa samim time umetnuta tajna poruka ostaje sačuvana i nakon konverzije neovisno da li se radilo o formatima s gubicima ili bez gubitaka podataka. [1]--Rkovac 00:10, 18. siječnja 2016. (CET)

Steganaliza

Steganaliza je proces u kome se detektiraju steganografske datoteke na način da se proučavanju različite varijacije uzoraka bitova i neobično velikih datoteka. Neki od istaknutih ciljeva steganalize su: [1]

Kategorizacija tehnika steganalize

Tehnike steganalize se mogu podijeliti u sljedeće kategorije: [1]

Neobični uzorci

Unutar steganografskih datoteka može se naići na neobični uzorke što nam na neki način sugerira na potencijalno skrivenu poruku unutar istih. Te neobične uzorke najlakše ćemo identificirati upotrebom različitih alata i tehnika. Istaknut ćemo za početak nekoliko mogućnosti. Primjerice, raznim alatima za analizu diska moguće je pronaći skrivene informacije u nekorištenim particijama. Nadalje, različiti filtri mogu nam poslužiti za identificiranje TCP/IP paketa koji opet mogu sadržavati skrivene podatke unutar svog zaglavlja. Pregledom teksta unutar nekog tekstualnog procesora također je moguće pronaći sitne nepravilnosti kod primjerice razmještaja riječi i redaka ili suvišne razmake koji opet sugeriraju na postojanje skrivene poruke. Slikovne datoteke mogu sadržavati izobličenja te varijacije u boji i luminanciji koje, nakon što se identificiraju nekim alatom, također upućuju na prisustvo skrivenih informacija.

Vizualna detekcija

Još jedan način na koji je moguće identificirati korišteni steganografski alat ili skrivenu informaciju jest analizom ponavljajućih uzoraka. Ispitivanje tih uzorakaprovodi se na način da se izvorni steganografski nositelj uspoređuje sa steganografskom datotekom koja sadrži skrivenu poruku. Takav napad naziva se napad s poznatim nositeljem. Takvim uspoređivanjem različitih steganografskih datoteka moguće je pronaći uzorke koji predstavljaju svojevrsni 'potpis' specifičnog steganografskog alata tj. vrlo je jednostavno identificirati alat. Ako u danom momentu izvorni steganografski nositelj nije dostupan, izvedeni potpisi dovoljni su za implikaciju postojanja skrivene poruke te identifikaciju steganografskog alata koji je korišten za umetanje tajne poruke. Detekciju takvih potpisa može se automatizirati korištenjem specijalnih alata za detekciju steganografije, a takvi alati obično koriste različite uzorke paleta i potpisa kako bi identificirali piksele koji odstupaju od neke standardne vrijednosti za određeni dio slike. Dodatni alarm postojanja skrivene informacije unutar slike možemo primjetiti kod njenog nadopunjavanja ili rezanja. Naime, kod nekih steganografskih alata događa se da slika ne odgovara nekoj predefiniranoj fiksnoj veličini pa se mora odrezati ili nadopuniti crnim plohama. Nadalje, razlike u veličini između steganografskog nositelja i steganografske datoteke te neobično velik ili malen broj jedinstvenih boja unutra palete slike također upućuju na mogućnost po stojanja umetnute poruke u slici.


--Rkovac 00:10, 18. siječnja 2016. (CET)

Oblici napada

Steganalitički napadi i analiza skrivenih podataka uključuju različite aktivnosti: detekciju, izdvajanje te onemogućavanje ili uništavanje skrivenih informacija. Vrsta napada ovisi isključivo o informacijama dostupnim steganalitičaru: [1]

Skrivanje podataka u audio

Skrivanje podataka u audio datoteke sasvim su uobičajena stvar u svijetu steganografije. Primjerice, ako želimo nekome poslati tajnu poruku možemo ju sakriti u sliku, audio i video datoteku i poslati putem e-maila sadržaj. S adekvatnim ključem da dešifriranje poruke stvar je sasvim jednostavna dok će treća strana promatrati taj objekt kao običnu sliku ili audio datoteku.

Zanimljiva je činjenica da špijunske i terorističke organizacije koriste ove tehnike godinama, a postoje i zapisi da je Al Qaeda koristila ove tehnike na vlastitih web stranicama kako bi putem slika slala poruke vlastitim sljedbenicima.

Alt text
Službena DeepSound web stranica [5]

Nakon što smo kompletirali instalaciju prikazat će se sučelje aplikacije. S lijeve strane je prikazani struktura direktorija na korisnikovom računalu i putem ovo djela možemo pristupati datotekama i odabrati nosioca tajne poruke.

Alt text
DeepSound sučelje [5]

Pritisak na gumb Settings gore pri vrhu otvara novi prozor s postavkama. Ovdje možemo podesiti jezik aplikacije, izlazni direktorij gdje će se smjestiti steganogram te format u našem slučaju .wav ili .flac. Važna napomena je ta da ne možemo korisiti .mp3 format, a jedini razlog je taj što .mp3 koristi kompresiju za razliku od prethodno spomenutog dvojca. Isto tamo možemo dodjeliti lozinku našem stegogramu pa i u slučaju da se napadač dočepa stegograma, potrebna mu je lozinka kako bi došao do tajne poruke. Isto tako preporuča se označavanje "Encrypt files" kako bi skriveni podaci bili kriptirani 256-bitnom AES enkripcijom.

Alt text
DeepSound postavke [5]

Nadalje iz lijevog izbornika navigiramo do željenog direktorija i odaberemo audio datoteke u koje želimo sakriti naš tajni podatak. Zatim kliknemo na "Add files" da dodamo naš podatak koji će biti tajni.

Alt text
Skrivanje podataka u audio [5]

Pritiskom na gumb "Encode" dobit ćemo naš steganogram. Ova datoteka će zvučati isto kao i originalni nositelj i treća strana ne može detektirati da je unutra skriveni podatak. Ukoliko treća strana želi podatak unutra, trebat će ju dekriptirati s lozinkom koju samo mi znamo.

Alt text
Skrivanje podataka u audio [5]
Alt text
Skrivanje podataka u audio [5]

Nakon izvjesnog perioda osoba koja je primila od nas ovaj steganogram trebat će taj tajni podatak pa će ga u skladu s time trebati dekodirati. Uz pretpostavku da osoba koristi DeepSound poput nas, jednostavno uz pritisak na gumb "Extract secret files" otvorit će se novi prozor za unus lozinke te nakon što i daj korak odradi, našoj osobi je u potpunosti na raspolaganju podatak.


Alt text
Skrivanje podataka u audio [5]
Alt text
Skrivanje podataka u audio [5]

Literatura

[1] Steganografija, http://www.cert.hr/sites/default/files/CCERT-PUBDOC-2006-04-154.pdf preuzeto 17.1.2016.

[2] Johnson N. F., Katzenmeisser S. C., A survey of steganographic techniquest, http://bilder.buecher.de/zusatz/22/22359/22359536_lese_1.pdf preuzeto 17.1.2016.

[3] Zeljković, S., Steganografija, http://e.math.hr/stegano/index.html preuzeto 17.1.2016.

[4] Radanović, G., Steganografija i steganaliza digitalnih slika, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektronike i računarstva, diplomski rad http://os2.zemris.fer.hr/ostalo/2010_radanovic/stego_naslovna.html preuzeto 17.1.2016.

[5] WonderHowTo., The Hacks of Mr. Robot: How to Hide Data in Audio Files, http://null-byte.wonderhowto.com/how-to/hacks-mr-robot-hide-data-audio-files-0164136/ preuzeto 17.1.2016.

[6] Matešin B., Vukosav I., Vuković J., Steganografija metodom raspršenog spektra direktnog slijeda, https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Steganos.pdf preuzeto 17.1.2016.

Osobni alati
Imenski prostori
Inačice
Radnje
Orijentacija
Traka s alatima