Zaštita novca i isprava

Izvor: SIS Wiki
Skoči na: orijentacija, traži

Sadržaj

Uvod

Krivotvorenje novca i isprava je sve veći problem današnjice. I dok postoje brojni načini zaštite novca i isprava, njihova sigurnost je i dalje upitna. Dostupni su razni uređaji za krivotvorenje novca ili isprava, a ovisno o samoj kvaliteti uređaja, ovisi i kvaliteta krivotvorine.

Sigurnost novca i isprava je upitna od samog njihovog nastanka. Postoje zapisi koji pokazuju da se još prije tisuće godina novac krivotvorio. Krivotvorenje isprava je, nažalost, najzanimljivije maloljetnicima kojima je u interesu na ilegalan način doći do prava koja im ne pripadaju.

Stručnjaci godinama razvijaju načine zaštite novca i isprava. Sve je počelo od sigurnosnog papira na kojeg su se potom počele implementirati sigurnosne stavke koje u određenoj mjeri osiguravaju sigurnost novca i isprava.

Kako bi se sigurnost novca i isprava održala na što je moguće višoj razini, postoje razni načini zaštite novca i isprava, a svi su osmišljeni na način da u što većoj mjeri otežaju izradu krivotvorine.

Povijest zaštite novca i isprava

Novac

Prva novčanica s vodenim žigom se pojavila u Švedskoj 1666. godine. Nažalost, krivotvorenje novca je značajno starije i prisutnije. Kineske novčanice iz 14. stoljeća su se značajno razlikovale od današnjih, ali su na sebi imale podatak: „Tko god pokuša krivotvoriti ovu novčanicu, bit će mu odrubljena glava.“

caption

[Izvor slike[1]]

Tradicionalne novčanice se tiskaju na obrađenim ostacima pamuka. Ovaj materijal upija vlagu i brzo probada, već u razdoblju od 12 mjeseci. Istraživanja su pokazala da današnje novčanice, sačinjene od polimera, značajno duže traju, financijski su prihvatljivije i, najvažnije od svega, teže ih je krivotvoriti.

Tiskanje novca sa sigurnosnim stavkama je 1966. godine osmislila australska banka. U razdoblju od godine dana se povećala učestalost krivotvorenja novca, stoga su odlučili povećati mjere sigurnosti novca.

Njihovo istraživanje i rad se temeljio na tome da proizvedu novčanice koje će sadržavati određene stavke i koje će se teže krivotvoriti. 1970. godine su otkrili da sintetički polimer traje duže te da je odličan potencijal za izradu novčanica.

Nedugo nakon početka tiskanja novčanica na polimeru su shvatili da on donosi i brojne druge prednosti. Površina novčanica je bila glatka, sigurnosne stavke su se mogle vidjeti s obje strane. Također su ustanovili da se kemijski sastav polimera može mijenjati sukladno vrstama tinti.

Krajem osamdesetih su proizveli limitiranu količinu novčanica tiskanih na polimeru. Do 1996. sve novčanice su se počele tiskati na polimer.

Isprave

Isprave nisu proizvod modernog doba. U povijesti je bilo također bilo situacija gdje su osobe morale dokazati da su osobe kojima se predstavljaju da jesu.

caption

[Izvor slike[2]] U Grčkoj se prije 640. do 560. godina prije Krista identifikacija pojedinca provodila inspekcijom. Društvo nije bilo mnogobrojno pa su se građani međusobno poznavali.

Ova situacija se dramatično promijenila za vrijeme Rimskog Carstva. Počeo se raditi popis koji je služio za evidenciju građana u svrhu različitih dužnosti prema Carstvu. Ipak, to nije bio dobar način identifikacije osobe.

1796. godine Johann Gottlob Fichte je izjavio da se građane u svakom trenutku treba moći identificirati, a u 19. stoljeću na području Europe dolazi do registracije siromašnih osoba, veterana i prostitutki. Sigurnost građana je bila vodeći faktor uvođenja registracije. Primjerice, siromašni građani su se morali registrirati kako bi mogli dobiti potrebnu pomoć i skrb.

Za vrijeme Prvog Svjetskog rata, Nijemci uvode isprave kako bi mogli identificirati svaku osobu u državi. Također su uveli stavljanje slika osobe na isprave kako bi bile što vjerodostojnije.

1930. godine u Njemačkoj se uvode isprave za sve Židove. Bile su izrađene od sivog papira, obložene sigurnosnom folijom, sadržavale su sliku, otisak prsta i veliko slovo J (Židov; eng. Jewish).

Krivotvorenje novca

I dok je krivotvorenje novca ilegalno, ono ima dugu povijest. Zapisi pokazuju da se već u 17. Stoljeću prije Krista novac krivotvorio. Danas se krivotvorenje novca u pravilu kažnjava novčanom kaznom ili zatvorom, a zapisi pokazuju da se u povijesti kažnjavalo čak i smrtnom kaznom ili doživotnom robijom.

caption

[Izvor slike[3]] U današnje doba su novčanice te koje se u najvećoj mjeri krivotvore, kovanice nisu naročito privlačne.

Prvi krivotvoritelji novca su uhvaćeni u Engleskoj sredinom 18 stoljeća. Nakon 19. Stoljeća krivotvorenje novca postaje sve češće. Krivotvorenje novca je privlačna aktivnost zbog velikog profita. Naime, ako se novčanice kvalitetno krivotvore, njihova nominalna vrijednost postaje značajno veća od troškova samog krivotvorenja.

Uspješno krivotvorene novčanice teško prepoznaju i najveći stručnjaci. Istraživanja su pokazala da je manji broj uspješnih krivotvorina, ali je to sasvim dovoljan broj da bi se poradilo na dodatnoj zaštiti.

Preuzeto s: http://www.matica.hr/HRRevija/revija303.nsf/AllWebDocs/geiger

Prepoznati krivotvoreni novac može ponekad biti teško, ovisno o uvjetima kada se novčanica pokušava staviti u opticaj (gužva, sumrak i slično). Stoga, kako bi bili sigurni da je novčanica koju ste primili originalna, podsjećamo na koji način možete provjeriti autentičnost novčanice:

• Osjetite teksturu novčanice – papir je napravljen od pamučnih niti u posebnom tkanju te je kao takav tvrđi, izdržljiviji i otporniji na habanje od komercijalnih papira od celuloze.

• Okrenite novčanicu prema izvoru svjetlost – morate vidjeti vodeni znak, zaštitnu nit i brojeve nominalne vrijednosti, koji se nalaze sa svih strana novčanice.

• Pogledajte novčanicu pod kutom – potražite hologramski simbol i elemente tiskane prelijevajućom bojom.

• Ukoliko ste u mogućnosti, obavite dodatne provjere uz pomoć UV svjetiljke, povećala, IR kamera i slično.

Preuzeto s http://www.mup.hr/main.aspx?id=137798

Krivotvorenje novca u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je 27.03.2013. uhićeno 19 osoba s područja Zagreba, Bjelovara, Varaždina i Čakovca zbog krivotvorenja novca. To je po prvi puta otkrivena ilegalna tiskara na području Hrvatske, točnije Bjelovara. Članovi skupine su imale jasno podijeljene uloge, a novčanice su se distribuirale i na području Italije, Austrije i Slovenije. Više od cijelom slučaju možete pročitati na stranicama MUP – a. http://www.mup.hr/main.aspx?id=153631

Krivotvorenje isprava

Istraživanja su pokazala da je krivotvorenje isprava češće od krivotvorenja novca, naročito među maloljetnicima diljem svijeta. Krivotvoriti ispravu nije jednostavno, ali u velikoj mjeri uspijeva. Krivotvorenje isprava se može odvijati na nekoliko načina, a najčešći su:

Mijenjanje fotografije i/ili podataka isprave

Identifikacijske isprave u sebi sadrže čipove s algoritmima čija je zadaća zaštititi ispravu i ograničiti pristup podacima. Iako izmjena podataka na čipovima nije jednostavna, postoje slučajevi gdje su se podaci čipova uspješno izmijenili.

Izrada lažne isprave

Među krivotvoriteljima isprava je popularno da dođu do praznih predložaka isprava koje imaju čipove. Uz potrebnu opremu nije teško na prazan čip upisati željene podatke.

Promjena rada čitača ili čipa

Krivotvoritelji često uništavaju čipove ili čitače. Na taj način isprava postaje nevažeća. Primjerice, ako osoba, koja mora proći proces identifikacije, ima ispravu s uništenim čipom često proces identifikacije prolazi služeći se različitim izgovorima. U slučaju uništavanja čitača čipa, čitač nije u stanju iščitati podatke niti jednog čipa, uključujući i nevažeći.

Krivotvorenje isprava u Hrvatskoj

U Sisku je priveden 36-godišnji muškarac, koji je počinio kazneno djelo pronevjere i krivotvorenja isprava. Naime, on je od 1. ožujka 2010. do 1. veljače 2011. godine, za vrijeme dok je bio zaposlenik osiguravajuće kuće sa sjedištem u Sisku, kao odgovorna osoba u službene isprave unio neistinite podatke te svojim potpisom i službenim pečatom omogućio izradu službenih isprava neistinitog sadržaja. Više o cijelom slučaju možete pročitati na stranicama MUP-a. http://www.mup.hr/153843/2.aspx

Zakonska regulativa Republike Hrvatske

Preuzeto s http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/267325.html

Zakon o zaštiti novca

GLAVA DVADESETIPRVA (XXI.)

KAZNENA DJELA PROTIV SIGURNOSTI PLATNOG PROMETA I POSLOVANJA

Krivotvorenje novca

Članak 274. (1) Tko izradi lažni novac s ciljem da ga stavi u optjecaj kao pravi, ili tko preinači pravi novac s ciljem da ga stavi u optjecaj ili tko takav lažni novac stavi u optjecaj, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. Ovoga članka kaznit će se tko pribavlja lažni novac s ciljem da ga stavi u optjecaj kao pravi.

(3) Tko lažni novac koji je primio kao pravi, znajući ili saznavši da je lažno načinjen ili preinačen, stavi u optjecaj, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(4) Lažni će se novac oduzeti.

Krivotvorenje vrijednosnih papira

Članak 275.

(1) Tko izradi lažni vrijednosni papir koji se izdaje na temelju propisa s ciljem da ga stavi u optjecaj kao pravi ili tko preinači pravi vrijednosni papir na veću vrijednost s ciljem da ga stavi u optjecaj kao pravi ili tko takav lažni vrijednosni papir stavi u optjecaj, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. Ovoga članka kaznit će se tko pribavlja lažne vrijednosne papire s ciljem da ih stavi u optjecaj kao prave.

(3) Tko lažni vrijednosni papir koji je primio kao pravi, znajući ili saznavši da je lažno načinjen ili preinačen, stavi u optjecaj, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(4) Lažni će se vrijednosni papir oduzeti.

Zakon o zaštiti isprava

GLAVA DVADESETITREĆA (XXIII.)

KAZNENA DJELA PROTIV VJERODOSTOJNOSTI ISPRAVA

Krivotvorenje isprave

Članak 311.

(1) Tko izradi lažnu ispravu ili preinači pravu s ciljem da se takva isprava uporabi kao prava, ili tko lažnu ili preinačenu ispravu uporabi kao pravu ili je nabavi radi uporabe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini glede javne isprave, domovnice, oporuke, mjenice, čeka, javne ili službene knjige koja se mora voditi na temelju zakona, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

(3) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

Krivotvorenje službene isprave

Članak 312.

(1) Službena ili odgovorna osoba koja u službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese kakav važan podatak, ili svojim potpisom odnosno službenim pečatom ovjeri takvu ispravu, knjigu ili spis sa neistinitim sadržajem, ili koja svojim potpisom odnosno službenim pečatom omogući izradbu isprave, knjige ili spisa s neistinitim sadržajem, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i službena ili odgovorna osoba koja neistinitu službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis uporabi u službi ili poslovanju kao da su istiniti, ili koja istinitu ispravu, knjigu ili spis uništi, prikrije, u većoj mjeri ošteti ili na drugi način učini neuporabljivim.

Posebni slučajevi krivotvorenja isprave

Članak 313. Počinjenjem kaznenog djela krivotvorenja isprave smatrat će se i postupanje kad:

1) tko kakav papir, blanket ili kakav drugi predmet na koji je neka osoba stavila svoj potpis neovlašteno popuni kakvom izjavom koja ima vrijednost za pravne odnose,

2) tko drugoga obmane u sadržaju kakve isprave i ovaj stavi svoj potpis na tu ispravu, držeći da se potpisuje pod kakvu drugu ispravu ili pod kakav drugi sadržaj,

3) tko ispravu izda u ime druge osobe bez njezinog ovlaštenja ili u ime osobe koja ne postoji,

4) tko kao izdavatelj isprave uz svoj potpis stavi da ima kakav položaj ili čin, iako nema takav položaj ili čin, a ovaj ima bitni utjecaj na dokaznu moć isprave,

5) tko ispravu načini na taj način da neovlašteno uporabi pravi pečat ili znak.

Izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava

Članak 314.

(1) Tko izrađuje, nabavlja, posjeduje, prodaje ili daje na uporabu sredstva za krivotvorenje isprava, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Sredstva za krivotvorenje iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se. Ovjerovljavanje neistinitog sadržaja

Članak 315.

(1) Tko dovođenjem u zabludu nadležnog tijela učini da ovaj u javnoj ispravi, zapisniku ili knjizi ovjeri štogod neistinito što ima služiti kao dokaz u pravnom prometu, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko takvu ispravu, zapisnik ili knjigu uporabi, iako zna da su neistinite. Izdavanje i uporaba neistinite liječničke ili veterinarske svjedodžbe

Članak 316.

(1) Doktor medicine, doktor stomatologije ili veterinar koji izda neistinitu liječničku ili veterinarsku svjedodžbu, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko uporabi liječničku odnosno veterinarsku svjedodžbu, iako zna da je neistinita, kaznit će se novčanom kaznom do stopedeset dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

Metode zaštite

Mikrotisak

caption

[Izvor slike[4]]


Ovo je samo jedna od brojnih metoda zaštite od krivotvorenja. Radi se o tisku jako malog teksta, obično premalom da bi se pročitao golim okom. Uglavnom se nalazi na neprimjetnom mjestu. Kako bi sigurnost bila još veća, često se namjerno stavi neka pravopisna pogreška usred samog teksta, koja se na krivotvorenim stavkama uglavnom ne nalazi.

Tekst je toliko mali da ga je teško ponoviti točno. Kada se stavka kopira putem fotokopirnog uređaja ili skenera, kopirani tekst je premale rezolucije i razlika, u odnosu na originalni tekst, je vidljiva. Krivotvorena stavka će vrlo vjerojatno imati mikrotisak koji nije jasan, a linije će biti mutne ili isprekidane.


Prelijevajuća tinta

caption

[Izvor slike[5]] Prelijevajuća tinta je također jedna od metoda zaštite novčanica i isprava. Prikazuje dvije različite boje, ovisno u kutu gledanja. Jako je korisna u zaštiti novca i isprava jer se ne može lako krivotvoriti. Mogu se koristiti razne metode tiskanja tinte tako da pod različitim kutom gledanja, ali i različitim osvjetljenjem prikazuje različitu boju. Kopirati boju je moguće jedino pod jednim, fiksnim kutom, čime je teško doći do željenih rezultata krivotvorenja.

U procesu tiskanja novca, ovo je jedna od osnovnih tehnika zaštite novca i isprava. Površina se prekriva slojem od voska ili smole koji je otporan na kiselinu. Nakon toga se iglom ili sličnim alatom, urezuje slika. Površina se potom umače u kiselinu koja nagriza dijelove površine koji nisu zaštićeni slojem od voska ili smole.

Idući korak je nanošenje tinte na nagrižene dijelove. Uklanja se višak tinte i ostaju jasno vidljivi izraženi reljefi. Kombinacija voska i kiseline linije urezuje duboko u površini. Linije koje su dublje zadržavaju više tinte i tijekom ispisa daju izraženije tonove. Ova metoda zaštite se pokazala jako učinkovitom jer značajno otežava proces krivotvorenja novca i isprava. Naime, čak i uz potrebnu opremu, nije jednostavno u potpunosti kopirati uzorak s originala.

Hologram

caption

[Izvor slike[6]] Hologram sadrži 2 ili više slike koje su spojene na način da se različito prikazuju, ovisno o kutu gledanja. To je tehnika koja koristi monokromatsko osvjetljenje za višedimenzionalni prikaz osobe, objekta ili simbola.

Hologram se radi na način da se stvori svjetlosno polje, koje je u pravilu produkt izvora svjetlosti od raspršenih objekata. Taj izvor svjetlosti se pohranjuje i rekonstruira kada pravi izvor svjetlosti više nije prisutan, zbog nepostojanja izvornih objekata.

Hologram je odličan za zaštitu isprava i novca jer je oprema za izradu holograma skupa, a i sama izrada je dugotrajna. Na taj način se krivotvoritelju značajno otežava dolazak od cilja. Originalni hologram izgleda znatno drugačije od kopija, a alati koje krivotvoritelji najčešće koriste (kamere i pisači) neće dati dobre rezultate kod izrade holograma.

Zaštitna nit

caption

[Izvor slike[7]] Postoje dvije vrste zaštitnih niti. Jedna je tanka i sadrži aluminijski sloj i sloj poliestera koji se spaja s mikrotiskom i implementira na sigurnosni papir novčanice ili isprave.

Druga vrsta zaštitne niti je jednobojna ili višebojna zaštitna nit načinjena od pamuka ili sintetskog materijala. Uglavnom je UV fluorescentna i implementira se na novčanice ili isprave.

Zaštitna nit je pouzdana i lako prepoznatljiva od prosječnog korisnika. Doprinosi zaštiti isprava i novca jer je tehnika za izradu zaštitne niti složena. Zaštitna nit se implementira u papir za vrijeme njegove proizvodnje. Širine su do 5 milimetara i u pravilu sadrže dodatne sigurnosne karakteristike, kao što su hologram, UV osjetljivost i strojno prepoznavanje.


Serijski broj

caption

[Izvor slike[8]] To je jedinstveni kod za jedinstvenu stavku. I dok se obično naziva brojem, on može sadržavati i slova. Brojke i slova su označeni s nekoliko alfanumeričkih kodova, zbog čega se serijski broj sadrži od ostalih brojeva na stavci (nominalna vrijednost, broj isprave i slično).

Serijski broj nije teško krivotvoriti, ali je odličan za provjeru originalnog novca i isprava. Tako, na primjer, novčanice imaju serijski broj kojeg se može strojno prepoznati i utvrditi ispravnost, odnosno originalnost novčanice.

Također ubrzava proces povlačenja lažnih novčanica iz opticaja. Ako se pronađe jedna krivotvorena novčanica, pomoću serijskog broja će se lakše prepoznati preostale krivotvorene novčanice.


Guilloché

caption

[Izvor slike[9]] Ovo je tehnika graviranja različitih linija na različitim površinama. Temelji se na graviranju linija koje mogu prelaziti jedna preko druge. Primjenjuje se u raznim područjima ljudskog rada (arhitektura, uređenje nakita i slično), ali i u svrhu zaštite novca i isprava.

Način graviranja linija na novcu i ispravama podsjeća na princip rada šestara. Jedna točka se fiksira na radijus, unutar fiksirane kružnice. Pomoću jednoznačnih pokreta se stvaraju različite linije. Cijela tehnika se temelji na principu ponavljanja pokreta koji potom daje, naizgled nasumično, ugravirane linije.

Guilloché je značajno doprinio sigurnosti novca i isprava. Cijelu metodu graviranja je teško izvesti bez potrebnog materijala, a uz to nije jednostavno u potpunosti kopirati linije s originalnih stavki.
Fluorescentna boja

caption

[Izvor slike[10]] Spektar boja je veći nego što mislimo da jest. Cijeli spektar varira od vidljivih niskoenergetskih infra crvenih zraka do visokoenergetskih ultraljubičastih zraka. Boje koje mi vidimo golim okom su zapravo negdje u sredini ovog spektra.

Fluorescentne boje koriste veću količinu vidljivog spektra i manju dužinu valova, u usporedbi s konvencionalnim bojama. Konvencionalna boja može reflektirati najviše 90% boja prisutnih u spektru, a fluorescentna boja može reflektirati čak 200 do 300% boja iz spektra.

Dolazi do emisije svjetla pomoću supstanci koje apsorbiraju svjetlost ili neku drugu elektromagnetsku radijaciju. U većini slučajeva, emitirano svjetlo ima veću dužinu vala i samim time manju energiju, u odnosu na apsorbiranu radijaciju. Kada je apsorbirana radijacija intenzivna, moguće je da jedan elektron apsorbira 2 fotona koji uzrokuju emisiju radijacije i stvaraju manju dužinu vala.

Vodeni žig

caption

[Izvor slike[11]] Vodeni žig je utisnuta prepoznatljiva slika ili stavka na papiru koja je tamnija ili svjetlija od stavke papira na kojem se nalazi. Vidljiv je pod određenim kutovima ili osvjetljenjima.

Kod izrade poštanskih marki, novčanica i isprava, vodeni žig se radi tako da se metalna ploča s namočenim obložnim materijalom pritisne na papir.

Takozvana metoda Dandy roll predstavlja upotrebu prekrivenog materijala sličnom zaslonu prozora koji ima reljefni uzorak. Blijede linije su izrađene od strane položenih žica koje su paralelne s valjkom, a bijele glatke linije nastaju od strane lanaca žica koje se pokreću tijekom samog utisnuća na papir.

Ovaj reljefni tisak se prenosi na papir i smanjuje njegovu debljinu u tom području. Zbog uzorka, mjesto utisnuća je tanje, propušta više svjetla te stoga ima svjetliji izgled u odnosu na okolini papir.

Postoji još jedna metoda implementacije vodenog žiga u papir, a to je takozvana Cylinder mould metoda. Njome se stvaraju različite nijanse sive boja. Umjesto korištenja žica, kao što je do u Danndy roll metodi, koristi se natkriveni žig koji stvara reljefno područje. Jednom kada se papir osuši, žig se može stavljati iznova. Stručnjaci ističu da je ova metoda nešto bolja od Danndy roll metode jer je žig puno jasniji i sadrži više detalja, zbog čega ga je teže krivotvoriti. Ova metoda se češće koristi za izradu novca i isprava.

Digitalni vodeni žig

caption

[Izvor slike[12]] Digitalni vodeni žig se koristi za zaštitu slika, audio i video podataka. Sadrži skrivene informacije koje se mogu čitati korištenjem samo posebnih čitača.

Svojstva određenog digitalnog vodenog žiga ovise isključivo o stavki koja se želi zaštititi i na koju se digitalni vodeni žig nanosi. Kako digitalno kopiranje podataka može biti uistinu vjerodostojno, digitalni vodeni žig je pasivni zaštiti alat. Njegova svrha je da označi stavku, ali ne i da kontrolira pristup podacima određene stavke.

Kod implementacije digitalnog vodenog žiga se nastoji povezati više sigurnosnih stavki isprave (slika, serijski broj, vodeni žig, čip) i na taj način se dodatno otežava proces krivotvorenja.

Koriste se digitalni podaci koji se ugrađuju u sigurnosne elemente, a pri tome se pazi da se podacima može što teže pristupiti i mijenjati ih. Digitalni vodeni žig može biti u više slojeva, koji su u pravilu zaštićeni tajnim ključem, a podaci vodenog žiga, ovisno o vrsti stavke koju želimo zaštititi, mogu biti kriptirani ili digitalno potpisani.

Biometrijski elementi

caption

[Izvor slike[13]] Postaju sve zastupljeniji u zaštiti isprava. Isprava s biometrijskim elementima sadrži papir i sigurnosne stavke sa biometrijskim karakteristikama za autentifikaciju pojedinca. U pravili koristi beskontaktne smart card tehnologije, uključujući mikroprocesorski čip (računalni čip) i antenu koja služi za pokretanje čipa, ali i komunikaciju s čipom.

Trenutno se kod izrade isprava koristi biometrijska karakteristike lica, otiska prsta i skeniranja šarenica. Više biometrijskih karakteristika je uvedeno nakon nekoliko uspješnih napada na isprava sa samo jednom biometrijskom karakteristikom.

U čip se ugrađuje digitalna slika (obično JPEG or JPEG2000 formata) koja sadrži svaku biometrijsku karakteristike. Usporedba biometrijskih karakteristika se vrši posebnim čitačima. Kako bi se biometrijski podaci mogli pohraniti na beskontaktni čip, potrebno je najmanje 32 kilobajta EEPROM – a, čime je važno poštivati pravila norme ISO/IEC 14443. Ovi standardi osiguravaju interoperabilnost između više zemalja, bez obzira na proizvođača biometrijskih isprava.

Praktični dio

Usporedba zaštitnih elemenata kune i eura

Usporedila sam zaštitne elemente na novčanicama kune i eura. Sve slike sam preuzela sa stranica Hrvatske Narodne Banke i Europske Centralne Banke. Izvor slika novčanica eura - [Izvor slika[14]] i izvor slika novčanica kune - [Izvor slika[15]]

Hologram

caption

Na slici vidimo hologram na kuni. Ako usporedimo sa slikom eura, primijetit ćemo da obje vrste novčanica imaju ovaj sigurnosni element.

caption

Mikrotisak

caption

Na slici vidimo da kuna ima mikrotisak s namjernim gramatičkim pogreškama kao dodatan dio zaštite, a isto možemo primijetiti i na euru.

caption
caption

Prelijevajuća boja

caption

Prelijevajuća boja, kao zaštitni element novčanica, je prisutan na kuni, ali i na euru.

caption
caption

Reljefni tisak

caption

Reljefni tisak, koji povećava sigurnost zaštite je prisutan i na kuni i na euru.

caption
caption

Fluorescentna boja

caption

Primjećujemo da kuna i euro imaju fluorescentnu boju kao zaštitni element.

caption
caption

Dodatne sigurnosne stavke

caption

Na slikama vidimo da kuna i euro imaju dodatne sigurnosne stavke koje otežavaju krivotvorenje, a to su zaštitna nit, vodeni žig i providni prozorčić.

caption
caption
caption

Zaključak

Sigurnosne stavke novčanica i isprava mogu biti razne, a najčešće korištene su hologram, zaštitna nit, uzdignuti tekst, mikrotisak, prelijevajuća boja, fluorescentna boja, vodeni žig, Guilloché, serijski broj, digitalni vodeni žig i biometrijske metode.

Sve ove sigurnosne stavke nisu jednostavne za implementaciju, kao što vidimo iz kratkog opisa implementacije svake stavke, čime se dodatno doprinijelo sigurnosti novca i isprava.

Ako pak usporedimo kunu i euro, primjećujemo da je kuha na istom nivou, u odnosu na euro. Time možemo zaključiti da postoje standardi i zakoni koji upućuju na izradu samih novčanica, a sve zemlje ih moraju poštivati.

Sve navedene stavke otežavaju postupak krivotvorenja novčanica i isprava, što im je i svrha. No, bez obzira na sigurnosne stavke, krivotvorenje novca i isprava je i dalje prisutno. Stručnjaci će u budućnosti sigurno osmisliti dodatne metode zaštite novca i isprava.

Literatura

http://reservebank.govt.nz/research/bulletin/1997_2001/1999jun62_2LangBarry.pdf

http://www.mup.hr

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/267325.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Security_printing

http://www.hnb.hr/

http://www.ecb.int

http://www.cse.wustl.edu/~jain/cse571-11/ftp/watermrk/

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_watermarking

http://www.matica.hr/HRRevija/revija303.nsf/AllWebDocs/geiger

http://www.akd.hr/

Osobni alati
Imenski prostori
Inačice
Radnje
Orijentacija
Traka s alatima