FFIEC Cybersecurity Assessment Tool

Izvor: SIS Wiki
Skoči na: orijentacija, traži

Ivan Anić

--Ivan Anić 20:54, 12. studenog 2015. (CET)


Sadržaj

Uvod

FFIEC (Federal Financial Institutions Examination Council) je formalno međuagencijsko tijelo koje ima za cilj propisivanje jedinstvenih principa, standarda te formi za izvješća za financijske institucije. Osnovano je 10. ožujka 1979. godine.

Cybersecurity Assessment Tool je skup preporuka i očekivanja za financijske ustanove koji uzima u obzir njihovu veličinu i složenost. Veliki je naglasak stavljen na uloge direktora i uprave. Ovaj alat za procjenu ne omogućava financijskim institucijama samo način za evaluaciju zrelosti njihovog sustava informacijske sigurnosti, već daje ispitivačima način da na temelju profila rizika provedu svoje ispitivanje [2].


Uloge direktora i uprave

Uloge direktora s potporom menadžmenta mogu sadržavati sljedeće [1]:


Uloge uprave ili odgovarajućeg komiteta mogu uključivati sljedeće [1]:


Procjena se sastoji od dva dijela: profil stalnog (inherentnog) rizika i zrelost informacijske sigurnosti. Nakon što se napravi procjena, vodstvo institucije može odrediti je li pripremljenost iste prikladna za stalni rizik koji je vezan za instituciju.


Profil rizika

Stalni rizik informacijske sigurnosti je razina rizika koja se sastoji od sljedećeg [1][3]:


Stalni rizik podrazumijeva tip, obujam i složenost institucijinih operacija i prijetnji koje su usmjerene prema instituciji. Profil stalnog rizika uključuje opise aktivnosti koje obuhvaćaju različite razine rizika. Takav profil pomaže menadžmentu odrediti kolika je razina izloženosti riziku koju institucijine aktivnosti, usluge i proizvodi predstavljaju.


Razine rizika.PNG


Kao primjer procjene razina stalnog rizika može poslužiti tablica ispod. U pravoj procjeni postoji ogroman broj aktivnosti kojima se određuje razina rizika.


Primjer razina rizika.PNG


Zrelost informacijske sigurnosti

Zrelost informacijske sigurnosti uključuje izjave pomoću kojih se može saznati mogu li institucijina ponašanja i procesi podržavati pripremljenost informacijske sigurnosti u sljedećih pet domena [1][3]:


Razine zrelosti obuhvaćaju raspon od osnovne do inovativne.


Razine zrelosti.PNG


Tablica koja pojašnjava razine zrelosti je prikazana ispod [1].


Razine zrelosti primjer.PNG


Domene uključuju faktore procjene i doprinosne komponente. Unutar svake komponente postoje izjave koje opisuju aktivnosti koje potpomažu faktor procjene na svakoj razini zrelosti. Menadžment odlučuje koje izjave najbolje opisuju trenutnu praksu institucije. Vrlo je važno napomenuti kako sve izjave u svakoj razini zrelosti, kao i prethodnim razinama moraju biti postignute kako bi se ostvario stupanj zrelosti za tu domenu. [1]


Na dijagramu ispod se mogu vidjeti pet domena i njihovi faktori procjene.


Domene.PNG


Primjer moguće procjene razine zrelosti od strane menadžmenta za faktor procjene upravljanje rizikom je prikazan u tablici ispod [1].


Razine zrelosti moguci primjer.PNG


Moguće je kombinirati profil stalnog rizika s rezultatima zrelosti informacijske sigurnosti za svaku domenu te se taj odnos može prikazati kao što se vidi iz donje tablice. Može se vidjeti da kako raste razina stalnog rizika raste i potreba za razinom zrelosti informacijske sigurnosti. To znači da je nužno da menadžment institucije tijekom godina prilagođava razinu zrelosti informacijske sigurnosti svoje institucije kako se mijenja razina stalnog rizika. Obično bi bilo dobro evaluirati razinu stalnog rizika prilikom uvođenja novih promjena u poslovanju ili nove opreme.


Kombinacija.PNG


Implementacija procjene

Nakon što je procjena završena potrebno ju je implementirati. Pri implementaciji je važno validirati sam proces institucije pomoću kojega je izvela procjenu, zaključke i kvalitetu planova pomoću kojih planira poboljšati svoje slabosti.


Implementacija.PNG


Pomoćna pitanja koja mogu pomoći vodstvu institucije pri korištenju procjene u području nadzora i upravljanja informacijskom sigurnosti su [1]:


Literatura

[1] FFIEC Federal Financial Institutions Examination Council, Overview for Chief Executive Officers and Boards of Directors preuzeto 12. studenog 2015. s https://www.ffiec.gov/cyberassessmenttool.htm#tool

[2] Secure Banking Solutions, What do you need to know about the FFIEC Cybersecurity Assessment Tool? preuzeto 14. siječnja 2016. s https://www.protectmybank.com/ffieccybersecurityassessmenttool/

[3] Kaufman Rossin, What Banks Need to Know About FFIEC’s New Cybersecurity Assessment Tool preuzeto 14. siječnja 2016. s https://kaufmanrossin.com/news/what-banks-need-to-know-about-ffiecs-new-cybersecurity-assessment-tool/

Osobni alati
Imenski prostori
Inačice
Radnje
Orijentacija
Traka s alatima