Isolation methods in networks

Izvor: SIS Wiki
Skoči na: orijentacija, traži

Izradile: Mateja Cindrić, Marina Bulić

Sadržaj

METODE IZOLACIJE U MREŽAMA

UVOD

Računalo koje sadrži osjetljive podatke odnosno računalo koje bi trebalo biti pristupačno samo određenom krugu ljudi bi trebalo biti iza zaključanih vrata ili bez mrežnog pristupa radi sigurnosti. Postoje razni načini izolacije koji mogu biti izvedeni na sustavu, od jednostavnog vatroštita do totalne fizičke izolacije. U nastavku će biti objašnjene sljedeće metode izolacije: Firewalling, IPSec, VLAN i Clean room isolation sa naglaskom na VLAN i u teoretskom i praktičnom dijelu.


FIREWALL (VATROŠTIT, VATROZID, SIGURONOSNA ZAŠTITNA STIJENA)

Firewall je zaštita računala koja obavlja filtriranja, analizu i provjeru paketa podataka. Izolira internu mrežu organizacije od Interneta blokiranjem i zabranom prometa prema pravilima koje korisnik sam određuje. Može biti softverski(programski) ili hardverski(sklopovski). Softverski firewall štiti jedno računalo, a hardverski omogućuje zaštitu čitave mreže ili određenog broja računala. Hardverski softver je također računalo, ali obično bez tvrdog diska, grafičke kartice, a sastoji se obično od procesora, memorije i sabirnice.

Odluka o prosljeđivanju/odbacivanju paketa se može temeljiti na:

Layer 3 Firewall Rules.png
Slika 1. Postavljanje pravila

Postoje tri tipa vatrozida:


Ukratko, vatrozid sprečava napade uskraćivanja usluga (SYN flooding), ilegalne promjene/pristup unutrašnjim podacima te dopušta samo autorizirani pristup unutar mreže.

IPsec

Mrežni siguronosni mehanizam koji radi na razini paketa odnosno skup protokola kojim se osigurava sigurnost IP komunikacije. Osnovna namjena IPSec-a je mogućnost uspostave sigurne komunikacije između dva računala preko nesigurnog medija kao što je Internet ili lokalna mreža. IPsec usluge omogućavaju integritet podataka, autentifikaciju izvorišta, sprečavanje napada ponavljanjem poruka i povjerljivost.
Postoje dva načina rada:

a) transportni način rada

 Enkriptira se samo teret, a postoji za manje opterećenje mreže. IPSec zaglavlje se dodaje nakon IP zaglavlja,a sadrži siguronosne informacije, SA 
 identifikator, podatke za provjeru integriteta korisnog tereta.

b) tunelski način rada

 Enkriptira se teret i zaglavlje. Kompletni IP paket je stavljen kao teret u novi IP paket te postoje dva para izvorišnih i odredišnih adresa.


IPsec.jpg
Slika 2. Transportni i tunelski način IPsec-a

Postoje dva protokla koji se koriste:

a) AH

 Služi za autentifikaciju svakog pojedinog paketa odnosno pruža autentifikaciju izvorišta i integritet podataka, ali ne i privatnost.

b) ESP

 Pruža usluge autentifikacije i enkripcije svakog pojedinog paketa odnosno pruža autentifikaciju, integritet podataka i privatnost


Najveći nedostatak protokola jest nemogućnost uspostave komunikacije između entiteta od kojih se jedan ili oba nalaze iza NAT routera. (promjena IP adrese i TCP/UDP porta dovodi do narušavanja integriteta paketa).

CLEAN ROOM ISOLATION

Clean room računalo je računalo koje nema pristupa mreži te se nalazi iza zaključanih vrata. Vrste okolnosti koje zahtijevaju taj stupanj izolacije nestaju, ali postoje. Takvo računalo mora imati strogu kontrolu nad hardverom i softverom - ne smije dopustiti instaliranje softvera niti nove hardverske uređaje bez administrativnog pristupa.

VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN je način logičke segmentacije mreže koja se može dinamički mijenjati i nije ovisna o fizičkoj topologiji mreže.Tehnologija je definirana standardom IEEE 802.1Q. koji definira sustav VLAN označavanja za Ethernet okvire i povezane procedure koje rukuju tim okvirima. Ako je velik broj korisnika povezan u istu mrežu to može narušiti performanse mreže. Zato je dobro odvojiti korisnike u grupe prema tome tko s kim inače komunicira. Sa siguronosnog aspekta, ako je veliki broj korisnika u istoj domeni postoji velika mogućnost napada ili krađe podataka. Npr. organizacija mreže poduzeća – odjeli za inženjerstvo i marketing su spojeni na isti prespojnik, ali je njihov promet odvojen. Povezivanje računala se obavlja konfiguracijom prespojnika, a administrator mreže mora za svaki priključak odrediti pripadnost određenom VLAN-u.
Vlan.jpg
Slika 3. Dodjeljivanje VLAN id odjelima

Osim VLAN-ova baziranih na portovima postoje još

a) VLAN-ovi bazirani na tipu protokola

 Preklopnici koriste liste tipova protokola kako bi dodjeljivali korisnike u određene VLAN-ove.

b) VLAN-ovi bazirani na MAC adresama

 Preklopnici konfiguriraju pristupne liste koje povezuju individualne MAC adrese krajnjih uređaja s definiranim VLAN-ovima. Administrator mora u bazu unijeti 
 MAC adrese i VLAN-ove.

c) korisnički definirano povezivanje

 Pripadnost VLAN-u je definirano kroz identifikaciju korisnika, aplikacije koje korisnik trenutno upotrebljava.

d) VLAN-ovi bazirani na definiranim pravilima

 Pripadnost VLAN-u određuje na informacijama koje se nalaze u mrežnom paketu koji se prosljeđuje preko preklopnika.Postoje dva tipa veza (priključaka):

a) Trunk veza

 Veza kojom se spajaju prespojnici ili prespojnik i usmjernik. Na njoj se mora navesti koji VLAN-ovi se propuštaju.

b) Access veza

 Neoznačena veza na kojoj promet ulazi ili izlazi bez oznake VLAN-a. Na njih se povezuju računala ili drugi uređaji. Priključci prespojnika koji se 
 nalaze u različitim VLAN-ovima ne mogu komunicirati izravno, već im je za to potreban uređaj koji radi na mrežnoj razini odnosno usmjernik. 


Access trunk vlan.png
Slika 4. Trunk i access veze

Za razlikovanje pripadnosti određenog podatka nekom VLAN-u koristi se 802.1Q zaglavlje koje sadrži i informaciju o oznaci VLAN-a. Svi podaci koji se šalju kroz trunk vezu šalju se sa ovakvim zaglavljem te se na odredištu u skladu s time prosljeđuju u odgovarajući VLAN.

Praktični dio

Za zadatak smo odlučile povezati tri prijenosna računala na tri načina:
1.način
- staviti računalo 1(Marko) i računalo 2(Pero) u odjel Engineering kojem je dodijeljen VLAN ID 100 - portovi 2,3
- staviti računalo 3(Slavko) u odjel Marketing kojem je dodijeljen VLAN ID 150 - port 4
- omogućiti Marku i Peri igranje Warcrafta bez Slavka ;)
-koristiti 1 routerboard (1 switch) 3 ethernet kabela

2.način
- staviti računalo 1(Marko),računalo 2(Pero) i računalo 3(Slavko) u odjel Engineering kojem je dodijeljen VLAN ID 100 -portovi 2,3,7
- omogućiti Marku, Peri i Slavku da igraju Warcraft
-koristiti 1 routerboard (2 switcha) i 4 ethernet kabla

3.način
- staviti računalo 1(Marko),računalo 2(Pero) i računalo 3(Slavko) u odjel Engineering kojem je dodijeljen VLAN ID 100 -portovi 2,3(na prvom routerboardu) i port 3(na drugom routerboardu)
-omogućiti Marku, Peri i Slavku da igraju Warcraft
-koristiti 2 routerboarda (2 switcha) i 4 ethernet kabla


Potrebna oprema :
2 x Mikrotik RouterBoard
Ethernet kabeli

Mikrotik.jpg
Slika 5. Mikrotik routerboard

Ethernet cable.jpg
Slika 6. Ethernet kabel

Zatim smo prešle na samu realizaciju odnosno upis naredbi preko terminala Mikrotika. Nije nužno pisati naredbe, moglo se sve poklikati. Prvo je potrebno kreirati VLAN-ove na Mikrotiku i pridružiti ih određenom interface-u odnosno priključku. Za primjer smo odlučile kreirati VLAN-ove za odjele Engineering i Marketing.

/interface vlan
add comment="Engineering" interface=ether2 name="VLAN 100 - Engineering" vlan-id=100
add comment="Marketing" interface=ether2 name="VLAN 150 - Marketing" vlan-id=150

U sljedećem koraku smo pridužile IP adresu svakom VLAN-u kako bi mogli funkcionirati kao gateway.

/ip address
add address=192.168.100.1/24 comment="Engineering Gateway" interface="VLAN 100 - Engineering"
add address=192.168.150.1/24 comment="Marketing Gateway" interface="VLAN 150 - Marketing"

Kako bi klijenti dinamički dobivali adresu je prvo bilo potrebno kreirati IP pool za svaki VLAN.

/ip pool
add name=Engineering ranges=192.168.100.2-192.168.100.254
add name=Marketing ranges=192.168.150.2-192.168.150.254

Potrebno je postaviti DHCP sa opcijama za DNS i gatewayse. Korišten je Googleov javni DNS server i unutarnji gatewaysi su postavljeni na IP adrese koje su pridružene već VLAN-ovima

/ip dhcp-server network
add address=192.168.100.0/24 comment="Engineering Network" dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.100.1
add address=192.168.150.0/24 comment="Marketing Network" dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.150.1

/ip dhcp-server
add address-pool=Engineering disabled=no interface="VLAN 100 - Engineering" name=Engineering
add address-pool=Marketing disabled=no interface="VLAN 150 - Marketing" name=Marketing

Nakon što smo utipkali zadnju naredbu u terminal sve je spremno za povezivanje i ostvarenje početnih ciljeva.

Marko i Pero su spojeni na portove 2,3 kojima je dodijeljen VLAN ID 100 te ne mogu komunicirati odnosno igrati igricu sa Slavkom koji je spojen na port 4 kojemu je dodijeljen VLAN ID 150.
1nacin vlan.jpg
Slika 7. Realizacija 1.načina

Marko, Pero i Slavko su povezani na portove 2,3 i 7. Portu 7 je dodijeljen VLAN ID 100. Kako bi korisnici mogli igrati, potreban je još jedan ethernet kabel koji spaja dva swticha.
2nacin vlan.jpg
Slika 8. Realizacija 2.načina

Marko i Pero su povezani na portove 2 i 3 na prvom routerboardu, a Slavko je povezan na port 3 (isto VLAN 100) na drugom routerboardu. Kako postoji dodatan ethernet kabel koji spaja dva routerborda, korisnici mogu bez problema igrati svoju igricu.
3nacin vlan.jpg
Slika 9. Realizacija 3.načina

LITERATURA

1.Sustavi za praćenje i vođenje procesa: Implementacija pomoću switch-eva, dostupno 10.1 na http://spvp.zesoi.fer.hr/seminari/2003/materni/implementacija.htm#Implementacija pomo%C4%87u switch-eva
2.sys.portal: Računalne mreže, dostupno 10.1 na https://sysportal.carnet.hr/node/671
3.Nacionalni cert: Virtualne lokalne mreže, dostupno 10.1 na http://www.cert.hr/sites/default/files/CCERT-PUBDOC-2006-03-153.pdf
4.Search Windows Server: Network-isolation-When-to-pull-the-plug, dostupno 15.1 na http://searchwindowsserver.techtarget.com/tip/Network-isolation-When-to-pull-the-plug
5.Iskon: Firewall, dostupno 25.1 na https://www.iskon.hr/Pomoc-i-podrska/Internet/Sigurnost-na-internetu/Firewall

Osobni alati
Imenski prostori
Inačice
Radnje
Orijentacija
Traka s alatima