Monitoring - ZenOSS

Izvor: SIS Wiki
Skoči na: orijentacija, traži

Davor Stojanović, Marko Šuker, Marko Perić

Sadržaj

Uvod

Što je praćenje mreže?

Praćenje mreže je kritična funkcija IT sektora kod korporativnih mreža i ona može uštediti novac i poboljšati produktivnost zaposlenika. Sustav za praćenje mreže prati interne mreže i otkriva njihove probleme. On može prepoznati probleme sa kompjuterima u mreži, pratiti izgubljene e-mailove, padanje servera, usporene dijelove mrežnih veza i ostalih uređaja.

Sustav za praćenje mreža (NMSs) treba razlikovati od sustava za detekciju neovlaštenih upada (IDSs) i sustava za prevenciju neautoriziranih upada (IPSs). Ovi ostali sustavi bavi se detekcijom i prevencijom štetnih aktivnosti neovlaštenih korisnika. Sustav za praćenje mreža daje do znanja koliko dobra radi mreža i njen fokus nije na sigurnosti.

Praćenje mreže može se ostvariti korištenjem različitih softwera ili kombinacijom „plug-and-play“ hardwera i programskim rješenja. Praktički, svaka vrsta mreže može se pratiti. Nebitno je je li to žičana ili bežična mreža, korporacijski LAN, VPN ili WAN „providera“. Moguće je pratiti uređaja koji rade na različitim operacijskim sustavima, od Blackberrya, Iphonea do servera, rutera i switcheva. Ovi sustavi mjere različite performanse mreže i tako otkrivaju moguća „uska grla“ u mreži.

Kao što je od kritične važnosti da se prati mreža, od isto takve važnosti je da se dobro odluči što pratiti na mreži. Treba biti siguran da je topologija korištene mreže u skladu s najnovijim tehnologijama, i tada će nam mapa te topologije točno prikazati različite mreže koje pratimo, koji serveri podržavaju koje aplikacije i na kojim operacijskim sustavima, koliko kompjutera ima pristup kojoj od mreža i slično.

U ovom projektu će biti obrađen jedan takav software, odnosno sustav za praćenje mreže – ZenOSS.

--Marsuker 22:57, 06. siječnja 2012.


Opis


O ALATU

Zenoss je danas vodeće open-source rješenje za upravljanje mrežom. Mrežom se upravlja preko web sučelja koje omogućava administratorima praćenje performansi, popis servera, mrežnih uređaja te instaliranih softvera.

U grubo, sustav obuhvaća sljedeća područja:


1 slika.jpg

--Mperic1 22:45, 06. siječnja 2012.

ARHITEKTURA I TEHNOLOGIJE

Zenoss se sastoji od nekoliko slojeva:


Peric2.jpg


Sloj korisnika je građen oko Zope Web aplikacijskog okruženja, a manifestira se unutar web sučelja koji koristi JavaScript biblioteke, Mochi Kit, YUI i extJS kako bi omogućio doživljaj prave aplikacije za korisnika, i preko sučelja možemo nadgledati mrežu, upravljati korisnicima, izrađivati izvještaje i dr. Sloj korisnika komunicira sa slojem podataka i prilagođava podatke za prikaz na korisničkom sučelju.

Sloj podataka koristi tri baze podataka gdje se pohranjuju informacije:

Sloj obrade upravlja komunikacijom između sloja podataka i sloja prikupljanja. Periodički obavlja poslove u pozadini, kao i poslove inicirane od strane korisnika.

Sloj prikupljanja obuhvaća servise koji prikupljaju podatke za sloj podataka. Na temelju njih se vrši modeliranje, nadgledanje i upravljanje događajima. Sustav modeliranja koristi SNMP, SSH i WMI kako bi prikupio informacije sa udaljenih računala.

Kako se vrši nadgledanje?

Zenoss koristi, kao što je na slici prikazano, kombinirano otkrivanje uređaja i izradu modela kako bi omogućio automatsko modeliranje. Takva strategija smanjuje održavanje zaglavlja sustava i osigurava prepoznavanje i nadgledanje novih uređaja i softvera kada se stave u rad.


Peric3.jpg

--Mperic1 22:45, 06. siječnja 2012.

KORIŠTENJE ZENOSSA

Nakon instalacije Zenossa, u web pregledniku nam se pojavljuje kontrolna ploča (Dashboard). Tu imamo uvid u informacije o sustavu, uređajima, mogućnost geografskog prikaza i dr.


Peric4.jpg


Kontrolna ploča se sastoji od nekoliko područja:

Kontrolna ploča se može prilagođavati na način da korisnik ima mogućnost birati izgled i broj stupaca unutar kontrolne ploče, birati koje portlete želi pratiti te uređivati portlete,

Navigacijski izbornik omogućava pristup svim glavnim značajkama sustava. Njega čini nekoliko funkcija:

Prostor korisničkih informacija nudi opcije prijavljivanja u sustav i odjavljivanja iz njega.

Portleti su glavni sadržaj kontrolne ploče. Oni prikazuju informacije o sustavu i infrastrukturi. Portleti koji se mogu prikazati na kontrolnoj ploči su sljedeći:


Peric5.jpgMrežna mapa nam omogućava brzi prikaz statusa svakog uređaja, koji su također različito obojani, ovisno o statusu.


Peric6.jpg


Pri radu sa mapom imamo razne mogućnosti poput odabira mreže, prikaz detalja mreže, filtriranja prikaza prema tipu uređaja, prilagođavanje mape i dr.


Navigacija kroz ploču za upravljanje događajima (Event Console)

Konzola sa događajima je glavni dio sustava. Ona omogućava pregled svih događaja i upravljanje njima.


Peric7.jpg


Unutar konzole korisnik ima mogućnosti sortiranja događaja po bilo kojem stupcu. Također, korisnik može filtrirati događaje prema datumu ili prema unešenoj vrijednosti.

Za svaki događaj mogu se vidjeti detalji o njemu:


Peric8.jpg


Upravljati događajima se može na sljedeći način:


Pozivanje naredbi

Zenoss omogućava pozivanje naredbi kroz preko web sučelja, a naredba se može pozvati nad jednim ili grupom uređaja. Sustav uključuje neke ugrađene naredbe poput naredbi ping ili traceroute.


Peric9.jpg


Upozorenja

Korisnik može implementirati upozorenja (alerts) za slanje e-maila ovisno o zaprimljenom događaju. Svaki korisnik ima svoja pravila upozorenja koja sustav prati i na temelju njih obavještava korisnika.

Postavljanje postavki za slanje upozorenja putem e-maila izgleda kao na sljedećoj slici:

Peric10.jpg

Korisnik kreira pravila upozorenja, te za svako upozorenje može postavljati određene atribute poput: delay, enabled, repeat time, action, where.


--Mperic1 22:45, 06. siječnja 2012.

DODAVANJE, OTKRIVANJE I MODELIRANJE UREĐAJA

Dodavanje uređaja

U sljedećem poglavlju bit će opisano dodavanje jednog ili više uređaja.

Dodavanje jednog uređaja

Jedan uređaj se dodaje na sljedeći način:

 1. Iz navigacijske trake izaberite „Infrastucture“ i pojavit će se stranica s uređajima.
 2. Nakon toga izaberite „Add a single device“ .

Pojavljuje se dijalog za dodavanje jednog uređaja koji izgleda ovako:

M1.png


 1. Sada je vrijeme da upišete odgovarajuće informacije ili napravite izbor kako biste dodali uređaj. Pod „Name or IP“ upisuje se ime mreže ili IP adresa uređaja, kod „Device Class“ izabire se klasa uređaja kojoj uređaj pripada. Npr. ako je uređaj Windows server, onda se izabere /Server/Windows/WMI. Pod „Collector“ najčešće ostaje zadana vrijednost, odnosno localhost (lokalno spremamo informacije). Modeliranje uređaja je proces pomoću kojeg Zenoss popunjava bazu podataka uređaja i skuplja informacije o uređaju (poput operacijskog sustava ili kapaciteta datotečnog sustava itd.).
 2. Nakon svega, kliknite gumb „Add“, odnosno dodaj. Tada možete vidjeti da je proces dodavanja uređaja u tijeku. Nakon što se on izvrši, uređaj će biti dodan u onu klasu uređaja koja je izabrana u „Device Class“.

Dodavanje više uređaja

Prvi korak je isti; iz navigacijske trake izabere se „Infrastructure“ i otvara se stranica sa uređajima. Tada treba učiniti sljedeće:

 1. Izaberite „Add Multiple Devices“. Ista ikona kao u posljednjem koraku; i tada se pojavljuje tkz izbornik za dodavanje uređaja.
 2. Za svaki uređaj koji želite dodati upišite ime domene ili IP adresu uređaja na mreži.
 3. Na mjestu za unos detalja („Details area“) izaberite tip uređaja iz liste. Ako vaš tip uređaja nije na listi, ostavite zadani.
 4. Unesite korisničko ime i lozinku kako bi ste se autentificirali na uređaju.
 5. Ako želite dodati još jedan uređaj, kliknite na +. U svakoj liniji treba biti upisana jedna IP adresa ili ime hosta. Također, svaki uređaj može imati samo jedan set korisnički ime/lozinka koji će biti s njim asociran.
 6. Za konačno dodavanje, kliknite na „Submit“ odnosno potvrdite unešeno. Zenoss nakon toga u pozadini modelira uređaje.

Otkrivanje uređaja

M2.png

Prije nego se pojavi prozor koji je gore prikazan, treba kliknuti na „Infrastructure“ . Nakon toga izabrati dodavanje više uređaja, baš kao što je to već navedeno i nakon toga odabrati „Autodiscover devices“, odnosno automatsko otkrivanje uređaja.

Za otkrivanje uređaja možete odrediti granične vrijednosti mreže (npr. 10.2.3.0/24), odnosno granične vrijednosti IP adresa (npr. 10.2.3.0-123).

Za svaku mrežu ili IP raspon specificirajte Windows, SSH ili SNMP akreditive (set korisničko ime/lozinka) koji će se koristiti na uređajima koje sustav otkrije. Možete unijeti samo jedan akreditiv koji će se koristiti (za svaki od protokola naravno). Nakon klika možete kliknuti na „Discover“ čime se otkrivaju uređaji u zadanom rasponu i za koje važi određeno ime/lozinka. Treba uzeti u obzir da sustav automatski te uređaje i klasificirati.

Zenoss otkrivene rutere postavlja na putanju /Network/Router. Uređaji se pak postavljaju u /Discovered device class.


Klasifikacija otkrivenih uređaja

Nakon što je otkrivanje uređaja završeno, uređaji se moraju smjestiti u odgovarajuću klasu uređaja u hijerarhiji. Nakon što se dovrši ispravno premještanje uređaja u ispravnu lokaciju moguće je početi pratiti uređaj. Serveri su organizirani po operacijskom sustavu. Ako sustav otkrije uređaj pod Windowsima treba ga premjestiti u /Server/Windows. Slična je procedura i na uređajima pod Linuxom.

Kako bi se otkriveni uređaji smjestili u klase potrebno je sljedeće:

Pojaviti će se dijalog za micanje uređaja.

Ukoliko želite možete i unijeti detalje o otkrivenom uređaju. U listi uređaja kliknite na ime željenog uređaja. Pojavit će se dijalog sa podacima o uređaju. Podatke koji se nalaze u tekstualnim poljima moguće je promijeniti. Promijenite podatke u jednom ili više polja (ako to želite naravno) i za potvrdu kliknite na gumb „Save“ odnosno gumb za spremanje.

Modeliranje uređaja

Metoda modeliranja ovisi o okolini i tipu uređaja koji se želi modelirati i pratiti. Za modeliranje uređaja sustav može koristiti:

Modeliranje uređaja pomoću SNMP

Kako bi ste provjerili jel' uređaj koristi SNMP možete pokrenuti sljedeću komandu:

$ snmpwalk -v1 -c communityString DeviceName system

Ako se komanda ne pauzira, SNMP je instaliran i radi ispravno.

Daljnja procedura se razlikuje ovisno o korištenom OS-u. Ako je uređaj pod Windowsima nakon što na uređaju postavite i konfigurirate SNMP servis, sa Zenoss-om morate uskladiti zSnmpCommunity string kako bi ste mogli dobiti SNMP podatke. Ako želite praćenje memorije i procesora potrebno je instalirati „SNMP – Informant“ na uređaju. Da bi se prikupljali Windows događaji iz Windows zapisnika (loga) treba koristiti dodatak „SyslogAgent“.

Na Linux sustavima je situacija jednostavna u to što svi sustavi pod Linuxima jednostavno moraju imati SNMP instaliran. Dobra Linux aplikacija je „net-snmp“. Nju skinete, instalirate i konfigurirate ju, i odma možete koristiti SNMP za praćenje Linux uređaja.

Modeliranje uređaja pomoću SSH/komandi

Moguće je dobiti dodatne informacije pokretanjem komandi na udaljenom uređaju, te interpretacijom rezultata. Ovo pruža najskalabilniji i fleksibilniji način za dobivanje informacija koji može biti nedostupan pomoću drugih sredstava.

Svaka ugrađena komanda za modeliranje je diferencirana s obzirom na platformu na kojoj se pokreće. Da bi se otkrila platforma uređaja kojeg želite modelirati, samo pokrenete uname komandu u ljusci uređaja.

Da bi se uređaj modelirao pomoću komandnih dodataka (engl. command plugin), prvo dodajte uređaj korišteći protocol „none“, a nakon toga izaberite dodatke koje želite primijeniti na njega:

 1. Iz navigacijske trake izaberite „Infrastructure“
 2. Izaberite dodavanje jednog uređaja („Add a Single Device“)
 3. Unesite vrijednosti za ime, IP adresu, te klasu uređaja
 4. Maknite kvačicu sa „Model Device“ opcije
 5. Kliknite na „Add“ za dodavanje
 6. Nakon što dodate uređaj izaberite ime tog uređaja u listi uređaja. Pojaviti će se stranica sa podacima o tom uređaju.
 7. U lijevom izborniku izaberite „Configuration Properties“.
 8. Ako je potrebno, postavite vrijednost od „zCommandUsername“ i „zCommandPassword“ konfiguracijskih opcija kako bi odgovarale korisničkom imenu i lozinki uređaja respektivno.
 9. U lijevom izborniku sada izaberite „Modeler Plugins“.
 10. Klikom na „Add Fields“ za cijelu listu komandnih dodataka.
 11. Prenesite zenoss.cmd.uname iz liste mogućih dodataka (Available) s desne trake u listu dodataka (Plugin) s lijeve strane. Postavite ga na vrh liste.
 12. Poklikćite na X-ove pokraj dodataka koje želite ukloniti, a onda prenesite ostale dodatke koje želite koristiti iz desne u lijevu listu.
 13. Kliknite na Save za spremanje.
 14. Ponovno modelirajte uređaj.

M3.png


O modelerskim dodacima (plugin-ovima)

Zenoss koristi dodatke kako bi mapirao informacije iz stvarnog svijeta u standardni model. Ulaz u te dodatke može biti iz SNMP-a, SSH i Telneta.

Dodaci se kontroliraju pomoću regularnih izraza koji se poklapaju s njihovim imenima. Da bi pregledali listu dodataka za bilo koji uređaj potrebno je sljedeće:

 1. Kliknite na ime uređaja u listi uređaja
 2. Na lijevom izborniku izaberite „Modeler Plugins“

Kako biste dodali neki dodatak uređaju kliknite na „Add Fields“ kako bi se prikazala lista svih dostupnih dodataka. Već gore opisanom tehnikom, prenesite jedan ili više dodataka iz desne u lijevu listu, te kliknite na spremanje.

Dodaci se pokreću u onom redoslijedu u kojem su izlistani. Ako želite prerasporediti dodatke samo ih prenosite po listi dodataka i slažite u željenom redoslijedu. Na kraju kliknite gumb za spremanje.

Ukoliko imate potrebu izbrisati neki dodatak, samo kliknite na X pokraj njega.

--Marsuker 22:57, 06. siječnja 2012.

RAD SA UREĐAJIMA

Ovo poglavlje pružiti će informacije i procedure za upravljanje uređajima u sustavu.

Pregledavanje liste uređaja

Lista uređaja prikazuje sve uređaje koji se nalaze u sustavu. Iz ovog pogleda možete pretraživati uređaje i upravljati istima. Listi uređaja pristupa se dobro poznatim načinom – klikom na „Infrastructure“ iz navigacijske trake.

Uređaji su organizirani u pogledu drveta, te se vidi klasa uređaja, grupa, sustav, lokacija. Iz ove liste moguće je upravljati sa više uređaja istovremeno. Zadaci koje je moguće izvoditi su sljedeći:

Rad sa uređajima

Da bi ste pogledali detalje o nekom uređaju, dovoljno je da stisnete na njegovo ime u listi uređaja. Prikazuje se sljedeći pogled:

M4.png

Statusi događaja prikazani su „dugom događaja“ pri vrhu stranice. Ostale važne informacije o uređaju koje se tu pojavljuju su: ime uređaja, IP adresa koju uređaj koristi za komunikaciju sa sustavom, status uređaja (pokazuje trenutnu rezultat ping testa), produktivno stanje (pred-produkcija, produkcija, testiranje, održavanje, rashodovano). Svi podaci koji se nalaze u tekstualnim poljima mogu na ovoj stranici i mijenjati.

S lijeve stranice nalazi se izbornik pomoću kojeg pristupamo ostalim upravljačkim pogledima/stranicama koji će sada bit kratko pobrojani i objašnjeni.

Klikom na „Events“ (hrv. događaji), mogu se vidjeti detaljne informacije o događajima koji su u djelokrugu uređaja. Ovdje se mogu sortirati informacije o događajima prema rasponu kategorija, klasificirati događaji, filtrirati događaji prema učestalosti, stanju ili prema jednoj od par kategorija.

Klikom na „Components“ (hrv.komponente), mogu se dobiti informacije o različitim tipovima komponenti uređaja kao npr. IPSService, WinService, IpRouteEntry, IpInterface, CPU, FileSystem

Klikom na Software (hrv.programi), mogu se dobiti informacije o programima koji su instalirani na uređaju. Detalji dostupni ovdje zavise o modeliranju koje smo koristili.

Klikom na „Graphs“ (hrv. grafovi), prikazuju se grafovi performansi uređaja. Pomoću opcije „Range“ moguće je odrediti vrijeme koje će bit prikazano u grafu (zadnjih 36 sati, zadnjih 10 dana, zadnjih 6 tjedana itd.) Pomoću „Reset“ graf se vraća u početno stanje (inicijalno). U pravilu se sve grafovi pomiču zajedno, no ukoliko želite odvojeno kontrolirati grafove uklonite kvačicu sa „Link Graphs“. Stop/Start gumbom palimo odnosno gasimo automatsko osvježavanje grafova.

Administration (hrv. administracija) koristi se za za kreiranje prilagođenih korisničkih komandi, pokretanje komandi, upravljanje prozorom održavanja, određivanje tko ima kakva prava administracije uređaja i njihove uloge.

Configuration Properties (hrv. konfiguracijska svojstva) koristi se za postavljanje konfiguracijskih svojstava uređaja. Nadalje, mogu se i brisati lokalne postavke iz uređaja.

Modeler Plugins (hrv. modelerski dodaci) koristi se za upravljanje dodacima koji se pokreću na uređaju.

Modifications (hrv. izmjene) koristi se za prikaz izmjena napravljenih na uređaju. Lista prikazuje kada se dogodila izmjena te koji ju je korisnik napravio.

Upravljanje uređajima i atributima uređaja

U ovom poglavlju objasnit ću neke specifične zadatke pri upravljanju uređajima.

Slanje konfiguracijskih promjena na Zenoss

Ukoliko se naprave neke konfiguracijske promjene one se automatski šalju svim udaljenim prikupljačima tih informacija. Ako pomislite da te promjene možda nisu propagirane točno, to možete ručno poslati svim prikupljačima. Kako biste to učinili postavite se na uređaj u listi uređaja, te na dnu stranice odaberite „Push Changes“ i potvrdite sve sa „Yes“.

Preimenovanje uređaja

Sustav koristi IP kako bi pratio uređaj, pa bi ime uređaja moglo biti drugačije od onoga koje je navedeno kao ime domene (FQDN). Ime uređaja mora biti jedinstveno. Kako bi preimenovali uređaj postavite se na uređaj u listi uređaja. Pri dnu stranice iz akcijskog menija odaberite „Rename device“. Nakon što se pojavi dijalog za promjenu imena, unesite novo ime za uređaj, te ga potvrdite sa „Submit“. Sustav će nakon toga preimenovati uređaj, te prikazati potvrdnu poruku.

Remodeliranje uređaja

Remodeliranje prisiljava sustav da ponovno prikupi sve konfiguracijske informacije koje su asocirane s tim uređajem. U normalnim uvjetima sistem modelira uređaj svakih 720 minuta, no svejedno, ako želite odmah remodelirati uređaj to možete napraviti na način da se postavite na uređaj u listi uređaja, te iz akcijakog menija izaberete „Model Device“.

Brisanje uređaja

Kako biste obrisali uređaj postavite se na uređaj u listi uređaja. U podnožju stranice iz akcijakog menija odaberite „Delete Device“. Pojavit će se dijalog za brisanje uređaja. Imate izbor želite li izbrisati trenutne događaje ili podatke o performansama uređaja. Inicijalno, obje su opcije označene, odnosno, sve se briše. Klikom na „Submit“ akcija se potvrđuje i sistem briše uređaj i sve podatke asocirane s uređajem, te šalje potvrdnu poruku o učinjenoj akciji.

M5.png

Osim navedenih postoji još specifičnih akcija koje možete učiniti, no kada bih bio tako opširan ovaj rad bi se previše produžio, stoga preporučujem da pogledate korištenu literaturu, odnosno priručnik upravo Zenossa.

--Marsuker 22:57, 06. siječnja 2012.

KONFIGURACIJSKE POSTAVKE UREĐAJA

Da bi pregledavali i mijenjali konfiguracijske postavke na najnižoj (korijenskoj) razini:

 1. Izaberite „Infrastructure“ iz navigacijske trake
 2. U pogledu drveta kliknite na „Details“
 3. Izaberite „Configuration Properties“

Da bi ste pregledavali i mijenjali konfiguracijske postavke uređaja specifične klase, otiđite na tu klasu, kliknite za detalje, te onda izaberite „Configuration Properties“. Osim toga, možete vidjeti i konfiguracijske postavke svakog pojedinog uređaja – izaberete uređaj iz liste uređaja i onda izaberete „Configuration Properties“ iz lijevog izbornika.

Tablica koja slijedi izlistava sve konfiguracijske postavke uređaja:

Ime postavke

Tip postavke

Opis

zCollectorDecoding

string

Konvertira znakove koje prima u Unicode.

zCollectorLogChanges

boolean

Indikator da se log zapis promijenio

zCollectorPlugins

lines

Povezuje se sa svim dodacima za ovaj uređaj

zCommandLoginTimeout

float

Postavlja vrijeme koje treba čekati do prijave

zCommandLoginTries

int

Postavlja broj pokušaja prijave

zCommandPort

int

Postavlja port na koji se spaja prilikom izvođenja komandi

zCommandProtocol

string

Kao i prošlo, samo specificira protokol

zFileSystemMapIgnoreNames

string

Postavlja regularne izraze datotečnih sustava koje ignorirat

zFileSystemMapIgnoreTypes

lines

Ne koristit.

zIcon

lines

Postavljanje ikone uređaja.

zIfDescription

boolean

Prikazuje opis sučelja u listi sučelja

zInterfaceMapIgnoreNames

string

Filtrira sučelja koje ne trebaju biti otkrivena

zIpServiceMapMaxPort

int

Postavlja najveći port za skenirati. Zadano 1024.

zKeyPath

lines

Postavlja put do SSH ključa za pristup uređaju.

zPingMonitorIgnore

boolean

Uključiti/isključiti „pinganje“ uređaja.

zProdStateThreshold

int

Prag produkcijskog stanja kad zenoss počinje pratiti uređaj.

zRoutMapCollectOnlyIndirect

boolean

Samo prikuplja iz ruta koje su direktno povezane s uređajem

zRouteMapCollectOnlyLocal

boolean

Prikuplja se samo iz lokalnih ruta.

zSnmpAuthPassword

string

Dijeljeni privatni ključ za autentikaciju. Min. 8 znakova.

zSnmpAuthType

string

Koristi MD5 ili SHA potpise

zSnmpMonitorIgnore

boolean

Ignorirati ili ne SNMP na uređaju.

zSnmpPort

int

Port koji SNMP agent osluškuje.

zSnmpPrivPassword

string

Dijeljeni privani ključ za enkriptiranje SNMP zahtjeva

zSnmpPrivType

string

DES ili AES kriptografski algoritam

zSnmpTimeout

float

Vrijeme time-outa za SNMP zahtjev u sekundama

zSnmpVer

string

Korištena verzija SNMP-a (v1, v2, v3)

zTelnetEnableRegex

string

Regularni izraz koji treba biti poklopljen za uključivanje

zTelnetLoginRegex

string

Regularni izraz za prijavu

zTelnetPasswordRegex

string

Regulatni izraz za lozinku

zWinEventLog

boolean

Slati ili ne slati log zapis.

zWinEventlogMinSeverity

int

Minimalna strogoća prilikom prikupljanja iz win-log-zapisa

zWinPassword

string

Lozinka koja se koristi za prijavu na Windows mašinu.

zWinUser

string

Korisničko ime za prijavu na Windowse.

zWmiMonitorIgnore

boolean

Koristi se za uključivanje/isključivanje svog WMI praćenja.

zXmlRpcMonitorIgnore

boolean

Uključivanje/isključivanje svog XML/RPC praćenja.


Naravno, naredbi ima još (pogledati Zenoss dokumentaciju), a ovdje su samo izdvojene neke.

--Marsuker 22:57, 06. siječnja 2012.

PRAĆENJE RASPOLOŽIVOSTI

Sustav za praćenje raspoloživosti pruža aktivno testiranje IT infrastrukture uključujući:

Praćenje je olakšano pomoću:

Kontroliranje vremena „pinganja“

Ukoliko želite podesiti ping vrijeme izaberite „Advanced“, a zatim „Collectors“. Nakon toga izaberite prikupljača (informacija) sa liste. Klik na „Edit“ u lijevom izborniku i nakon toga jednostavno promijenite „Ping Cycle Time“.

Praćenje procesa

Kada je opcija uključena, sustav može pratiti raspoloživost svih procesa koji su pokrenuti na mreži. Kao što je ilustirano na sljedećoj slici, ZenProcess provjerava jel postoje praćeni procesi. On koristi regularne izraze kako bi pronašao PID-ove koji se poklapaju sa regularnim izrazom da bi na kraju pronašao na kojem uređaju su ti procesi pokrenuti.

M6.png

Ukoliko želite pomoću Zenossa upravljati i pratiti procese koji su pokrenuti na vašoj mreži to možete učiniti na stranici procesa – Infrastructure => Processes.

M7.png


Praćenje IP servisa

Stranica sa IP servisima omogućuje upravljanje i praćenje IP servisa koji su trenutno pokrenuti/aktivni na mreži. Do nje se dolazi kolikom na „Infrastructure“ , a zatim „IP services“.

M8.png

U pogledu stabla su izlistani svi IP servisi koji se prate. Listu je i moguće filtrirati u realnom vremenu upisivanjem u „kućicu“ odmah iznad stabla. S desna se mogu vidjeti detalji i tamo se može isčitati opis klase servisa, TCP port, pridruženi ključevi servisa. Ako želite neke detalje promijeniti, jednostavno upišite nove i kliknite na „Save“. U donjem dijelu prozora izlistani su trenutno pokrenuti servisi u klasi (sortirani prema uređajima) i prikazan je njihov status praćenja.


Praćenje Windows servisa

Na isti način kao u prethodnim potpoglavljima mogu se pratiti Windows servisi. Klikom na „Infrastructure“, a zatim „Windows services“ dolazite do mjesta s kojeg možete upravljati i pratiti vaše Windows servise koji su pokrenuti na mreži. Ponovno se u pogledu stabla izlistavaju svi Windows servisi, te je omogućeno njihovo filtriranje u realnom vremenu. U središnjem dijelu ekrana nalaze se pojedinosti o servisu, opis klase servisa, te pridruženi ključevi servisu. Detalje također možete mijenjati, a promjenu potvrditi klikom na „Save“. Za objašnjenje donjeg dijela ekrana pogledajte poglavlje 6.4.

--Marsuker 22:57, 06. siječnja 2012.


UPRAVLJANJE DOGAĐAJIMA

Svaki događaj koji ulazi u sustav mora imati određena polja, u suprotnom Zenoss odbija takve događaje. Osnovna polja su sljedeća:

Broj

Naziv

0

New

1

Acknowledged

2

Suppresed


Broj

Naziv

Boja

0

Clear

Zelena

1

Debug

Siva

2

Info

Plava

3

Warning

Žuta

4

Error

Narančasta

5

Critical

CrvenaDe-duplication

De-duplication je značajka koju Zenoss koristi nad događajima, a bazira se na konceptu otiska prsta. Unutar sustava, taj otisak prsta se naziva „dedupid“. To je zapravo dinamički kreiran otisak prsta koji omogućava sustavu da vrši deduplikaciju nad ponavljajućim događajima koji imaju slične karakteristike.

Kada novi događaj uđe u sustav, kreira se dedupid. Ako on odgovara dedupid - u nekog od aktivnih događaja, brojač se povećava za 1. Ukoliko on ne odgovara dedupid – ima drugih događaja, onda se uvrštava u tablicu aktivnih događaja a brojač mu se postavlja na 1. Na sljedećoj slici vidimo deduplikacijski scenarij kada se isti događaj ponavlja 3 puta, a zadnjem se dedupid razlikuje od prethodnih.


Peric11.jpg


Auto-Clear Correlation

Značajka Auto-Clear je slična dedupliciranju. Također se zasniva na otisku prsta događaja. Razlika je u tome što različita polja događaja kreiraju otisak, te što se događa kada novi događaj se poklapa sa otiskom postojećeg događaja. Kada novi događaj uđe u sustav sa postavljenim atributom severity na 0 (Clear), sustav provjerava sve aktivne događaje kako bi provjerio da li neki od njih odgovaraju otisku novog događaja. Ukoliko neki od njih odgovaraju prebacuju se iz tablice akvtivnih događaja u history, a njihovo polje clearid poprima vrijednost evid događaja koji ih je izbrisao.

Sljedeća slika prikazuje događaje i novi događaj koji ih briše.


Peric12.jpg


Konzole za upravljanje događajima

Zenoss obuhvaća više konzola koje omogućavaju pregled i upravljanje događajima. Konzole su sljedeće:


Životni ciklus događaja

Za razliku od ručnog upravljanja događajima, postoje automatizirani procesi koji miču događaj iz određenog stanja u povijest. Životni ciklus događaja prikazuje proces kojim se događaj dodaje u bazu podataka, pomiče unutar sustava, te briše iz baze podataka.


Peric13.jpg


Naredbe inducirane događajima

Naredbe inducirane nekim događajem omogućavaju postavljanje izvršavanja neke naredbe kada dođe do nekog događaja koji odgovara nekom prije postavljenom kriteriju. Prednosti takvih naredbi su sljedeće:


--Mperic1 22:45, 06. siječnja 2012.


PRODUKCIJSKA STANJA

Produkcijsko stanje nam otkriva jel trenutno pratimo ili ne pratimo uređaj i može se koristiti za kontrolu više elemenata sustava događaja poput provjere jel događaj šalje alarm.

Produkcijsko stanje za uređaj bira se na temelju potreba. Npr. da:

U sljedećoj tablici biti će navedena produkcijska stanja i njihove karakteristike.

Produkcijsko stanje

Uređaj praćen?

Pojava na ploči?

Šalje obavijest?

Production

da

da

da

Pre-production

da

ne

ne

Test

da

ne

da

Maintenance

da

može se pojaviti

ne

Decommissioned

ne

ne

ne


Obično uređaj u početku ima stanje Pre-production u sustavu. Po zadanim postavkama u ovom stanju je uređaj praćen, ali se ne pojavljuje na kontrolnoj ploči, niti šalje obavijesti. Kada je u stanju Production, sve navedeno se događa. Kada se uređaj dodaje u sustav, njegovo zadano stanje je Production.

Postavljanje produkcijskih stanja

Ukoliko želite promijeniti produkcijsko stanje uređaja na listi uređaja odaberite uređaj za kojeg to želite. Nakon toga izaberite produkcijsko stanje iz liste i klikom na „Save“ potvrdite. Ukoliko pak žalite promijeniti produkcijsko stanje za grupu uređaja, prvo izaberite kategoriju uređaja (klasu, grupu, sustav, lokaciju) iz hijerarhije i nakon toga opet iz liste opcija (stupac „Production State“) izaberite stanje koje želite.

M9.png

--Marsuker 22:57, 06. siječnja 2012.


UPRAVLJANJE KORISNICIMA

Svaki korisnik ima jedinstveni korisnički ID, zbog čega imate mogućnost da odredite grupna dopuštenja i alarmna pravila svakom korisniku posebno. Osim toga, ID služi i za siguran pristup sustavu. Da bi kreirali i upravljali korisničkim računima, morate biti prijavljeni u sustav sa administratorskim računom ili kao korisnik sa proširenim dopuštenjima.

Kreiranje korisničkih računa

Kako bi ste kreirali korisnički račun iz alatne trake izaberite „Advanced“, a nakon toga iz lijevog izbornika „Users“. Iz „Add Menu“-a izaberite naravno „Add New User“. U polje „Username“ unesite jedinstveno ime za korisnički račun, a u polje „Email“ unesite e-mail adresu korisnika. Sva obavještenja/alarme koja postavite za ovaj korisnički račun dolazit će na ovu adresu. Sve potvrdite sa OK i korisnik će se pojaviti u listi korisnika. Nakon što korisnički račun napravite, poželjno je da unesete još i lozinku, te ostale dodatne informacije o korisniku.

Mijenjanje korisničkih računa

Na listi korisnika izaberite korisnika odnosno korisnički račun kojeg želite promijeniti. Otvoriti će se prozor kao na slici, a objašnjenja polja u tom prozoru su sljedeća:

Nakon toga samo ostaje da upišete vlastitu lozinku (zapamtite: za neke promjene morate bit administrator ili menadžer) i kliknite „Save“, te tako spremite sve unešeno.

M10.png

Grupe korisnika

Zenoss dopušta kreiranje grupa korisnika. Tako si olakšavate zadavanje dopuštenja i pravila koja vrijede za sve korisnike jedne grupe – kako ne biste morali unosit pravila za svakog korisnika posebno. Kako bi ste pregledali korisničke grupe dovoljan je klik na „Advanced“, zatim na „Settings“ i poslije toga iz lijevog izbornika klik na „Users“. Područje s grupama pokazuje sve grupe, te korisnike koji su u tim grupama.

Ukoliko pak želite napraviti novu grupu, počinjete sa klikom na „Advanced“ – „Settings“ i opet iz lijevog izbornika izabirete „Users“. Kada ste tu, iz dijela s grupama izaberete opciju akcijskog menija „Add New Group“. Pojavljuje se dijalog za dodavanje grupa. U polje „Group“ unesete ime grupe korisnika, te kliknete OK. Ime nove grupe pojavit će se tada u listi grupa.

M11.png

Nakon toga kliknete na grupu koju ste upravo kreirali i pojavljuje se stranica koja prikazuje korisnike u grupi (i koja je trenutno bez korisnika). Nakon toga iz akcijskog menija izabirete „Add user“ te se pojavljuje dijalog kao na slici. Tada izaberete jednog ili više korisnika kojeg želite dodati u grupu i potvrdite sa OK.

Uloge

Uloge predstavljaju grupu dopuštenja koja mogu biti dodijeljena korisnicima ili grupama korisnika. Sljedeća tablica prikazuje moguće uloge:

Role

Definition

ZenUser

Osigurava globalni samo-za-čitanje pristup sistemskim objektima

ZenManager

Osigurava globalni čitaj-piši pristup sistemskim objektima

Manager

Kao i ZenManager ali još pruža i pristup Zope objektnoj bazi podataka.

ZenOperator

Ta uloga može omogućiti korisnicima da upravljaju događajima i još par stvari, a pojavljuje se samo pri kupnji Enterprise verzije Zenossa.

--Marsuker 22:57, 06. siječnja 2012.


IZVJEŠTAVANJE

Zenoss prikuplja podatke koji se nadgledaju te o njima izvještavaju korisnika. Moguće su izrade raznih izvještaja:


Osnovni izvještaji

U osnovne izvještaje spadaju:


Izvještaji o uređajima prikupljaju i prikazuju podatke o uređajima i njihovim atributima. Izvještaji obuhvaćaju sljedeće elemente:


Izvještaji o događajima prikupljaju podatke i izvješćuju o događajima, mapiranju događaja i klasama događaja.


Izvještaji o performansama mogu biti:

Izvještaji o korisnicima se kreiraju na temelju informacija o korisničkim računima i promjenama u sustavu.


Grafički izvještaji, kao što im i ime kaže, prikazuje grafikone odnosno informacije o uređajima i komponentama. Grafički izvještaji prikazuju samo one grafove koji već postoje o uređajima.


Peric14.jpg


Multi-grafički izvještaji kombiniraju podatke različitih uređaja i komponenti. Grupa uređaja za koje izrađujemo izvještaj zovu se collections.

Svi izvještaji se izrađuju na zahtjev korisnika, međutim Zenoss dopušta korisniku izradu rasporeda izvještaja, a za to se koristi mogućnost reportmail. Moguće je definirati datum izrade izvještaja i neki e-mail kao kao primatelja.


--Mperic1 22:45, 06. siječnja 2012.


OPĆENITE POSTAVKE I ADMINISTRACIJA

Email i pager obavještavanje

Postoje 2 načina slanja obavijesti korisnicima, a to su preko elektroničke pošte ili pagera. Preko elektroničke pošte to se obavlja SMTP protokolom, dok preko pagera to ide SNPP protokolom. Mnogi operacijski sustavi već u sebi imaju SMTP server, no ako vaš nema, morate ga prije toga instalirati. Mnogi pageri također mogu primati poruke preko SMTP-a no u Zenoss je za svaki slučaj ugrađen i SNPP protokol preko kojeg se šalju poruke.

Kako biste promijenili postavke SMTP i SNPP morate biti prijavljeni sa menadžerskim privilegijama. Nakon toga iz navigacijske trake izaberete „Advanced“ te se pojavi stranica sa postavkama. Nakon toga još morate podesiti sljedeće SMTP postavke:

Postavke za upravljanje događajima

Ukoliko želite promijeniti postavke događaja izaberite „Events“, a nakon toga „Event Manager“ iz alatne trake. Pojavit će se stranica na kojoj mijenjate postavke upravljanja događajima.

M12.png

Da biste promijenili postavke spajanja na bazu podatka u kojoj se čuvaju informacije o događajima potrebna vam je promjena polja iz dijela „Connection Information“. Kratko objašjenje tih polja:

Prelazimo treći dio, jer drugi ne predstavlja nešto važno. Naravno, kada bi opisivali svako polje ovaj projekt bi bio mnogo duži nego već jeste. Polja koja se nalaze u dijelu „Maintenance“ odnosno održavanja:


Backup (rezerva) i oporavak

Ponekada, možda ćete dobiti potrebu da konfiguracijske informacije i podatke iz Zenossa sačuvate, odnosno napravite njihovu rezervu (backup), koje možete kasnije vratiti. U Zenossu to se može napraviti periodički ili po potrebi.

U rezervu sustav uključuje sljedeće:

Ovo su preporuke koje je dobro slijediti kako bi napravili uspješan backup. Ako imate dovoljno mjesta na vašem disku, dobro je $ZENHOME kompresirati u tar ili zip format prije backupa, odnosno operacije vraćanja podataka. Treba cijeli sustav zaustaviti prije izvođenja operacije vraćanja. Nemojte koristiti ove alate kako bi vratili noviju Zenossa u stariju. Ako pak ovu mogućnost koristite za postavljanje nove verzije pobrinite se da nakon toga pokrenete zenmigrate.

Backup skripta je $ZENHOME/bin/zenbackup. Tipično backupiranje izgleda ovako:

Ako je sustav trenutno u uporabi dovoljno je pokrenuti zenbackup bez ikakvih argumenata, a datoteka backupa spremit će se u $ZENHOME/backups

Backup sustava se radi tako da se prvo iz navigacijske trake izabere „Advanced“. Pojavljuje se stranica sa postavkama. Iz lijevog izbornika se nakon toga izabere „Backups“. U „Create New Backup“ dijelu stranice upišu se tražene informacije i izaberu postavke backupa. Kreiranje se završi klikom na gumb „Create Backup“.

Brisanje backupa se radi tako da se opet ide na „Advanced“ - „Backups“. U „Backups“ dijelu nalazi se lista svih backupova. Izabere se jedan ili više iz liste, te se iz akcijskog menija (ikona pokraj teksta „Backups“) izabere Delete.

Povratak se vrši skriptom:

a ona se nalazi u $ZENHOME/bin/zenrestore.


Rad sa menadžerom poslova

Menadžer poslova pokreće i obavlja zadatke u pozadini. To su zadaci poput traženja mreže ili dodavanja uređaja. Nakon što mu kažete da obavi neki od ovih zadataka, on ga dodaje u red čekanja. Te zadatke pokrece zenjobs dio programa, tkz deamon.

Kako bi pristupili menadžeru poslova iz navigacijske trake izaberite „Advanced“, te nakon toga iz lijevog izbornika „Jobs“. Lista koje se pojavi pokazuje informacije o svim poslovima koji su trenutno u sustavu:

--Marsuker 22:57, 06. siječnja 2012.

Instalacija

LINUX INSTALACIJA

Za instalaciju ZenOSS alata potrebno je skinuti njegovu besplatnu verziju ZenOSS Core, a koja se nalazi na stranici: http://community.zenoss.org/community/download Registracija nije potrebna i može se preskočiti.


Zenoss1.png


Nudi se nekoliko različitih načina instalacije za različite sustave, a ovdje ćemo prikazati instalaciju za Linux Ubuntu preko Stack Installera. Napomenut ćemo da je moguće odabrati instalaciju za Windows (koristeći VMWare Virtual Appliances - bit će objašnjeno u nastavku), FreeBSD, Solaris, Mac OS X, Debian i ostale inačice Linux sustava.


Zenoss2.png


Veličina datoteke je 93 MB s ekstenzijom .bin, što znači da će biti potrebne male modifikacije kako bi se alat mogao instalirati.


Zenoss2 1.png


Koraci koje je potrebno napraviti su sljedeći:


Zenoss3.png


Nakon ovih koraka moguće je pokrenuti instalaciju ZenOSS-a preko Terminala.


Zenoss4.png


Početni ekran koji se pojavi nakon pokretanja instalacije.


Zenoss5.png


Potrebno je odabrati lokaciju instalacije.


Zenoss6.png


Pričekati instalaciju i odabrati opciju forward. ZenOSS je instaliran.


Zenoss7.png


ZenOSS alatu je moguće pristupiti preko localhost:8080 i početni ekran izgleda ovako:


Zenoss8.png


Potrebno je upisati administratorsku lozinku i kreirati vlastitog korisnika.


Zenoss9.png


Nakon popunjenih podataka pri sljedećem pristupu ZenOSS-u sučelje izgleda ovako:


Zenoss10.png


WINDOWS INSTALACIJA

ZenOSS alat nije moguće direktno instalirati na Windows računalo, već ga je moguće pokrenuti preko VMWare Playera koristeći Virtual Appliance. ZenOSS Virtual Appliance simulira rad ZenOSS Core alata na Linux serveru, što omogućava pokretanje ZenOSS-a na Windows računalima.

Koraci instalacije:

1. Download i instalacija VMWare Playera: http://www.vmware.com/products/player/

2. Download ZenOSS Virtual Appliance: http://community.zenoss.org/docs/DOC-3240?noregister#softwareappliance


Zenoss21.PNG


3. Unzip ZenOSS Vritual Appliance

4. Pokrenuti ZenOSS Virtual Appliance u VMWare Playeru


Zenoss22.PNG


ZenOSS Virtual Appliance je pokrenut i potrebno je pričekati nekoliko minuta zbog učitavanja postavki.


Zenoss25.PNG


Nakon završetka učitavanja postavki ispisuje se putanja preko koje možemo pristupiti ZenOSS-u.


Zenoss26.PNG


ZenOSS i ovdje pristupamo preko web sučelja upisujući putanju. Pojavljuje se poznato sučelje, a nakon logiranja i jednake opcije kao kod instalacije na Linuxu.


Zenoss27.PNG

--Davstojan 16:39, 05. siječnja 2012.


Mogućnosti

DODAVANJE NOVOG UREĐAJA

Nakon što pristupimo ZenOSS-u preko localhost:8080 i logiramo se prikaže se sljedeće sučelje s opcijama Dashboard, Events, Infrastructures, Reports i Advanced. Pri prvom pokretanju pod dostupnim uređajima vidljiv je samo localhost. Za nadziranje drugih uređaja potrebno ih je dodati preko opcije Infrastructures.


Zenoss11.png


Novi uređaji se dodaju klikom na ikonu monitora i odabirom jedne od opcija Add single Device ili Add multiple devices. U ovom primjeru dodat ćemo jedno Windows računalo pa je potrebno odabrati opciju Add single device.


Zenoss12.png


Pojavi se sučelje gdje je potrebno navesti ime računala ili njegovu IP adresu. Pošto nam je IP adresa Windows računala poznata upisat ćemo ju umjesto imena računala. Pod opcijom Device class potrebno je odabrati klasu uređaja, a u ovom slučaju to je Servers/Windows.


Zenoss13.png


Uređaj je uspješno pronađen i sada je vidljiv pod popisom dostupnih uređaja. Saznajemo njegovo ime, IP adresu, klasu uređaja, stanje nadgledanja, model hardvera, model OS-a te pripadajuće Evente uz svaki uređaj.


Zenoss14.png

OPCIJE UREĐAJA

Odabirom uređaja Stojanovic prikazuje nam se sučelje s detaljnijim informacijama o njemu. S lijeve strane je dostupan izbornik s različitim opcijama koje ćemo prikazati u nastavku. Početno sučelje prikazuje Overview uređeja i tu možemo saznati detaljnije podatke poput vremena dodavanja uređaja, posljednje promjene, detaljnije informacije o hardveru te informacije o SNMP protokolu.


Zenoss15.png


Odabirom opcije Event pregledavamo događaje vezane uz određeni uređaj. Ovdje možemo vidjeti 2 eventa, a odnose se na nemogućnost dohvaćanja WMI podataka s uređaja koji se nadzire.


Zenoss19.png


Vidljivo je da postoji 27 Interface-a, a najzanimljiviji je onaj koji prikazuje Interface routera. Saznajemo njegovu IP adresu, kao i MAC adresu, a u grafičkom obliku možemo vidjeti propusnost i promet paketa


Zenoss17.png


Pod opcijom Components možemo vidjeti File Systems nadgledanog uređaja, u ovom slučaju vidimo veličinu i razmještaj memorijskog prostora WIndows računala.


Zenoss42.png


Kod diska C vidi se znak upozorenja. Čitanjem tog upozorenja možemo saznati da je iskorišteno 93.1% diska te da je ostalo samo 4.6 GB slobodnog prostora.


Zenoss43.pngOdabirom opcije Graphs u grafičkom obliku možemo vidjeti informacije o opterećenju procesora, slobodnoj memoriji i straničenju memorije.


Zenoss16.png


Odabirom opcije Configuration Properties možemo mijenjati određene postavke uređaja kojeg nadgledamo, poput postavki SNMP protokola ili postavki vezanih uz nadzor Windows uređaja koristeći Windows management instrumentation. Ovdje je prikazan dio opcija i sve su defaultne.


Zenoss18.pngOpcija Device kod Monitoring Templates prikazuje izvore iz kojih se dohvaćaju podaci, a ovdje možemo vidjeti da svi podaci pristižu SNMP protokolom.

Zenoss20.png


IZVJEŠTAJI


Postoji veliki broj različitih izvještaja koji su dostupni u ZenOSS-u, što se vidi s lijeve strane na slici ispod. Ovdje ćemo prikazati samo neke najvažnije, a jedan od najvažnijih izvještaja je onaj naziva All Devices gdje saznajemo stanje svih uređaja koji se andziru. U ovom slučaju to su localhost i Windows računalo, a može se vidjeti da su oba u pogonu.


Zenoss39.png


Također, jedan od važnijih izvještaja je All Monitored Components koji prati sve komponente koje smo odlučili nadgledati. U ovom slučaju postoji 29 komponenti, a njihova imena i stanja su vidljiva na sljedećoj slici.


Zenoss40.png


Zanimljiv je i izvještaj koji prikazuje slobodnu RAM memoriju, a nalazi se pod izvještajem imena Memory Utilization. Ovdje se vidi da Windows računalo koristi oko 50% svoje RAM memorije.


Zenoss41.png


Ovdje su predstavljeni samo najvažniji izvještaji, ostali će biti prikazani na demonstraciji projekta.


KREIRANJE NOVOG KORISNIKA


Novog korisnika je moguće kreirati preko kartice Advanced koja se nalazi desno od izvještaja.


Zenoss32.png


U izborniku s lijeve strane potrebno je odabrati Users te u sučelju koje se pojavi odabrati opciju Add New user.


Zenoss33.png


Otvara se prozor u kojem je potrebno navesti korisničko ime novog korisnika i njegovu email adresu.


Zenoss34.png


Odabirom kreiranog korisnika vidimo njegove detaljnije informacije koje možemo promijeniti, poput lozinke, uloge, grupa te emaila.


Zenoss35.png


KREIRANJE EMAIL ALERTA

Upozorenje putem maila se kreira za svakog korisnika posebno putem opcije Alerting Rules, koja se nalazi s lijeve strane nakon odabira korisnika. Potrebno je odabrati opciju Add Alerting Rule kako bi se stvorio događaj koji će uvjetovati slanje maila upozorenja.


Zenoss36.png

Ovdje se navodi samo naziv Alerting pravila, što je u ovom slučaju "Hitan problem".


Zenoss37.png


Odabirom kreiranog pravila moguće je postaviti različite postavke, od načina slanja upozorenja do razine kvara za kojeg će biti poslan mail upozorenja. Ovdje je odabrano da se mail šalje za svaki kvar koji ima razinu Error ili veću, a stanje tog kvara je da mora biti novi, tj. nepregledani od strane administratora.


Zenoss38.png

--Davstojan 02:24, 06. siječnja 2012.

Osobni alati
Imenski prostori
Inačice
Radnje
Orijentacija
Traka s alatima